Nu flytter børnene sammen

Velkommen i nye lokaler!

Hiort Lorenzen -Skolens Børnehave

SLESVIG. En omfattende renovering af Hiort Lorenzen-Skolens Børnehave er ved at være afsluttet. Børnehavens lokaler bliver ombygget til lyse, venlige grupperum med plads til børnene fra både Hiort Lorenzen-Skolens Børnehave og Ansgar-Børnehaven. Institutionerne har i forvejen gennemført et tæt samarbejde omkring førskoleindsatsen, og børnene fra Ansgar-Børnehaven har deltaget i en fælles indskolingsfase i Hiort Lorenzens-Skolens Børnehave. Når de nye lokaler i Hiort Lorenzen-Skolens Børnehave tages i brug vil Ansgar-Børnehaven således blive lukket.

Daniel Dürkop