Mindretallet er positivt overfor flytning af børnehave

De lokale på Midtangeln skal inddrages i børnehaveplanerne i Satrup.

DKFLU Hostrup Bh . 08

HOSTRUP/SATRUP. Skoleforeningens styrelse har på sit seneste møde givet direktionen grønt lys til at veje stemningen i de øvrige mindretalsorganisationer for en mulig flytning af Hostrup Danske Børnehave til Satrup Danske Skole. Børnehaven ligger i dag ti kilometer fra Satrup, - som er et af regionalcentrene på Midtangeln.

Lokalt ønske

Lokalt er der et stort ønske om, at børnehaven flytter hen ved siden af skolen. Det ville gøre samarbejdet nemmere og desuden skabe mere plads. Familier fra Satrup fravælger den danske institution pga. den lange afstand til Hostrup. Det føles forkert at skulle køre ud af byen for at få sit barn i en institution.

På samrådsmødet i denne uger præsenterede Skoleforeningens formand, Per Gildberg og Skoleforeningens direktør, Anders Molt Ipsen, ideen i Det Sydslesvigske Samråd.

- Det handler ikke om, at vi vil gå i gang med at bygge en børnehave i morgen, men vi vil gerne høre jer andre om det, så jeres ønsker kan flyde med ind i en planlægning, sagde Per Gildberg.

Anders Molt Ipsen sagde, at det var vigtigt for Skoleforeningen, at der bliver taget højde for de ønsker, foreningerne i området har.

Foreningerne i Satrup var allerede i 2008 meget positive overfor ideen om etableringen af en ny børnehave i Satrup, og var parat til at lægge foreningsmøder og lignende til Satrup-området.

Skal inddrages

Både SSF og Dansk Kirke i Sydslesvig meddelte på Samrådsmødet, at man er meget interesseret i at deltage i forløbet.

Børnehaven i Hostrup blev opført i 1953 og er ikke tidssvarende. Der mangler personalerum, samtalerum og et rum til at arbejde med børn med særlige behov. Og der er ingen mulighed for at optage børn under tre år.

At Midtangeln ikke har en dansk vuggestue, betyder, at børnene starter i de tyske vuggestuer og skifter over i dansk børnehave når de er fyldt tre år. Det vil af sproglige grunde være en stor fordel at få dem optaget i vuggestuealderen. Planerne om en nybygget børnehave vil derfor også indeholde en vuggestue.

Daniel Dürkop