Mindretallet afviser en særlig lov

Dansk Skoleforening og SSW afviser delstatsrevisionens krav om en særlig mindretalslov til finansieringen af de danske skoler.

KIEL. Den slesvig-holstenske delstatsrevision  kræver i sin netop offentliggjort årsberetning en særlig mindretalslov, som blandt andet skal regulere den offentlig støtte for mindretallets skoler der går udover støtten får de private skoler, i delstaten. Revisionen er af den opfattelse, at de danske skoler er erstatningsskoler (Ersatzschulen) for det offentlige skolesystem, lige som for eksempel Waldorf-skolerne.

- Efter at finansieringen af de øvrige erstatningsskoler er blevet lavet om, ville det kun være konsekvent, hvis de danske skoler  bliver finansieret som de andre erstatningsskoler. Hele den offentlige støtte til det danske mindretal inklusive de særlige omkostninger for mindretallets skolesystem skal så reguleres igennem en særlig mindretalslov, hedder det i rapporten.

Delstatens revision sætter altså ikke spørgsmålstegn ved, at de danske skoler skal få den samme offentlig støtte som de tyske skoler. Dette spørgsmål forholder de sig slet ikke til. Myndigheden mener, at hvis der skal ske en støtte udover det, erstatningsskolerne får, bør det ske igennem en særlig lov.

Lov giver ingen mening

Hos Dansk Skoleforening afviser man kravet om en mindretalslov. Delstatsrevisionens krav anerkender nemlig ikke, at de danske skoler i Sydslesvig ikke er erstatningsskoler for de offentlige skoler for det danske mindretal.

- Vi ønsker ligestilling, og den bør vi have igennem den almindelige lovgivning og i delstatens forfatningen, lige som vore skoler skal have en status som offentlige skoler, siger Skoleforeningens formand, Per Gildberg.

Også hos Sydslesvigsk Vælgerforening og i undervisningsministeriet i Kiel afviser man delstatsrevisionens krav. Ministeriet kan ikke se, hvad sådan en mindretalslov skulle være godt for. SSWs gruppeformand i landdagen i Kiel, Lars Harms, mener:

- Vi har ikke brug for en mindretalslov som rammebetingelse for arbejdet i de danske skoler og hele det danske mindretal. Mindretallet er en naturlig del af den slesvig-holstenske befolkning, derfor skal ligestilling opnås indenfor den almindelige lovgivning, som det jo allerede er sket i forhold til de danske skoler.

Arbejdsgruppe ser på dokumentation

Skoleforeningen vil tage spørgsmålene op med delstatsregeringen.

Delstatsrevisionen, Landesrechnungshof i Kiel er netop udkommet med sin årlige rapport. Her kritiserer de, at undervisningsministeriet i Kiel ikke stiller tilstrækkelig krav til dokumentation af, hvad Dansk Skoleforening for Sydslesvig bruger de offentlige midler fra delstaten til. Samtidig påpeger delstatsrevisionen, at de mener, at Skoleforeningen anvender midlerne på en ordentlig måde, og at Skoleforeningen er på en god vej med hensyn til at forbedre dokumentationen.

I Skoleforeningen tager man påmindelsen seriøst.

- Vi har taget tidligere kritik fra LRH op ved at nedlægge vores GmbH, som ejede Skoleforeningens ejendomme, og det har været et kæmpe arbejde, oplyser Skoleforeningens direktør, Anders Molt Ipsen.

Foreningen har nedsat en arbejdsgruppe, som skal se på, hvordan man kan forbedre dokumentationen yderligere.

- Vi har allerede holdt flere møder for at undersøge, hvordan vi bedre kan imødekomme delstatsrevisionens krav. Når vi har kulegravet emnet, vil vi tage til Kiel for at drøfte det med delstatsrevisionen. Vi må få defineret, hvad der skal til, for at vi ikke skal opleve, at der hvert andet år sættes spørgsmålstegn og stilles ny krav til Skoleforeningen, siger Anders Molt Ipsen

Daniel Dürkop