Metoder til at dele viden i dagtilbud og på skoler

Udveksling af viden mellem kolleger er en ofte overset form for kompetenceudvikling. Men der ligger store ressourcer i en sund videnkultur, mener man i Dansk Skoleforening.

IMG_8943

I dag offentliggør EVA - Danmarks Evalueringsinstitut rapporten »Veje til udvikling af praksis. Erfaringer med at sætte fokus på videnkultur i dagtilbud og på skoler«. Her kan skoler og dagtilbud finde inspiration til at arbejde med kollegial videnudveksling og udviklingen af en sund videnkultur.

Inspirationen er baseret på erfaringer fra to daginstitutioner og to skoler, som med processtøtte fra EVA har arbejdet systematisk og formaliseret med at udvikle deres videnkultur.

Viden om læringsprocesser

Formålet med evalueringen er at give pædagoger, lærere, ledere i dagtilbud og skoler og pædagogiske konsulenter viden om de læreprocesser, der finder sted, når et dagtilbud eller en skole sætter fokus på videnkultur og anvender forskellige nye arbejdsmåder, mødeformer m.v. samt at tilbyde en samling af værktøjer til inspiration for andre.

Fælles for de deltagende daginstitutioner og skoler er, at det har været givtigt at få nogle metoder og værktøjer til at arbejde aktivt med videnkulturen.

Med udgangspunkt i erfaringerne peger EVA i rapporten på en række elementer, som andre daginstitutioner og skoler kan have gavn af, når de arbejder med videnkultur. Det gælder eksempelvis at prioritere videndeling og refleksion på møder, etablere fora for videndeling og refleksion på tværs af institutionen eller skolen, anvende metoder til at se praksis fra forskellige perspektiver, arbejde systematisk via guides, anvende metoder, der giver mulighed for at bevæge sig mellem det specifikke og generelle og kombinere hverdagssprog og fagsprog, kontinuerligt fokus på videnkultur m.v.

Videndeling er også et vigtigt emne i Dansk Skoleforening. Blandt andet arrangerer Skoleforeningen en gang om året en stor videndelingskonference, som skal give godt input til den pædagogiske hverdag. Her bliver viden, noget man kan se og føle på - og tage med hjem. Der er mulighed for at afprøve metoder, kigge på materiale og høre om projektforløb.

Daniel Dürkop