Med informationer og kam mod lus

De danske institutioner i Egernførde gør en samlet indsats mod de små skadedyr.

Dkflajeskruse

EGERNFØRDE. Lus er et tilbagevendende problem i institutioner som skoler, børnehaver eller fritidshjem. Men mens man før i tiden normalt kunne konstatere lus i bestemte perioder, - i den kolde årstid, optræder de små dyr efterhånden hele året rundt - uden at det dog betyder, at der samlet er flere tilfælde af lus i institutionerne.

Bruger mange kræfter

I Egernførde føler man alligevel, at man har brugt for mange kræfter på lusene. Det gælder både skole, børnehaverne og fritidshjemmet. Derfor har man i fællesskab udviklet en procedure, som skal gøre bekæmpelsen af lus mere effektiv.

- Det er en kæmpe misforståelse, at lus rammer bestemte børn. Alle kan blive ramt af dem, siger børnehaveleder Linda Skydstrup og tilføjer, at det er meget vigtigt, at man er meget åben omkring problemet.

- Lus er ikke noget, man taler om. Fritidshjemsleder Wolfgang Lausten er enig.

- Nogle forældre har svært ved at acceptere, at deres børn har lus. Men vi har ikke noget spillerum, hvis vi skal komme af med dem igen, forklarer han.

Skolen, børnehaverne og fritidshjemmet har derfor lavet en fælles folder om lus, som forældrene får med hjem, i de klasser, børnehavegrupper eller i fritidshjemmet, hvor der har været tilfælde af lus.

- Lus kan hurtigt blive til en plage, og derfor beder vi forældrene om at undersøge deres børns hår. Hvis de opdager lus, skal de behandles omgående og det meddeles skolen. Vi skal have folderen tilbage, efter at forældrene har skrevet under på, at de har undersøgt deres barns hår, siger skolelederen Peter Olsen Müller.

Vejledning

Samtidig giver institutionerne en slags vejledning med om, hvordan man bedst kommer af med lus igen (se faktaboks). Anbefalingerne kommer fra Dansk Sundhedstjeneste.

Informationsmaterialet skal også være med til, at man er mere åben om emnet.

- Det er desværre ikke en selvfølge, at forældrene fortæller, at børnene har lus. Det er pinligt, men det nytter jo ikke noget, siger viceskoleinspektør Marianne Godau.

Daniel Dürkop