Ligestillingskrav omkring skolesocialarbejdet

Skoleforeningen får ikke del i delstatsmillioner til finansiering af skolesocialarbejde på grundskolerne.

SYDSLESVIG. Når finansieringen af skolesocialarbejdet i Slesvig-Holsten fra næste år skal laves om, kræver Skoleforeningen, at også danske grundskoler i Sydslesvig bliver tilgodeset med en pulje penge, som hidtil har været forbeholdt de tyske skoler. Siden 2011 har delstaten nemlig støttet skolesocialarbejdet med i alt 7,1 millioner euro øremærket til grundskoler. Pengene fordeles af skolemyndighederne (Schulräte) i samarbejde med de lokale ungdomsforvaltninger, og bruges projektorienteret og til grundskoler med særlige behov. Og her er ingen dansk mindretalsskole i de seneste fire år blevet tilgodeset. I skoleforvaltningerne fik man i 2011 at vide fra undervisningsministeriet i Kiel, at retningslinierne skulle læses sådan, at pengene udelukkende var beregnet til de offentlige tyske grundskoler. Sådan har det været siden.

Finansiering

Hele finansieringen af skolesocialarbejdet bliver for tiden lavet om. De nye regler træder i kraft til næste år. Hidtil blev skolesocialarbejdet betalt igennem forbundsmidler på 13 millioner euro om året. Fra 2015 overtager Slesvig-Holsten denne finansiering.

- Ministeriet har ingen planer om at køre med to puljer ved siden af hinanden. Delstatens projektorienterede finansiering og de 13 millioner, delstaten overtager fra Berlin, bliver slået sammen, hvis ikke landdagen vil noget andet, siger en embedsmand i undervisningsministeriet i Kiel.

I Skoleforeningen frygter man at forskelsbehandlingen fortsætter. Derfor har man taget kontakt til Sydslesvigsk Vælgerforening.

- Vi er godt klar over problemet og i gang med at finde en løsning, der sikrer en ligestilling af de danske skoler, siger partiets uddannelsesordfører, Jette Waldinger-Thiering, der vil tage sagen op med koalitionspartnerne. Det er Skoleforeningens næstformand, Udo Jessen glad for.

- Skolesocialarbejdet er uhyre vigtigt. Det er præventivt ungdomsarbejde, som er med til at forhindre unge i at komme i klemme på et senere tidspunkt. Det er godt og rigtigt, at ungdomsforvaltningerne vil arbejde med de unge allerede i grundskolerne. Og da det er et af deres kerneområder, er det helt naturligt, at de finansierer tiltag på dette område. Vi har et ønske om, at de mange elever på vores grundskoler får samme mulighed for at blive tilgodeset med offentlige midler, som deres kammerater i de tyske grundskoler.

Den hidtidige praksis med at finansieringen er forbeholdt de tyske grundskoler stammer fra forgængerregeringen. I og med at vores mindretalsparti SSW nu sidder med i regeringen, er vi fortrøstningsfulde, at der også kommer ligestilling på dette område, siger han.

Daniel Dürkop