Læsebånd gør eleverne bedre til at læse

Læsning hver dag i skoletiden har givet gode resultater, ikke kun i Bredsted.

Dkflalæsebånd8

SYDSLESVIG. Elevernes læsefærdigheder har været i fokus i Skoleforeningen i den seneste tid, og et af de mange tiltag på området er det såkaldte læsebånd, som cirka ti skoler rundt omkring i Sydslesvig arbejder med lige for tiden.

- Læsebåndet kan organiseres på mange forskellige måder, og man kan også have et meget forskelligt indhold i læsebåndet. I nogle perioder er det måske læselysten, der skal styrkes, og i andre perioder er det måske den faglige læsning, der er i fokus. Nogle skoler arbejder kun med læsebånd i perioder, og nogle skoler har læsebånd hele året rundt. På nogle skoler læser man bøger passende til de forskellige fag, mens man på andre skoler måske arbejder med forskellige læsestrategier i læsebånd, siger Skolekonsulenten for specialundervisningen i Skoleforeningen, Katrin Lass.

Læsebåndet startede på Bredsted Danske Skole for halvandet år siden. For at forbedre elevernes læsefærdigheder indførte man dengang, at alle elever hver dag skulle læse i et kvarter på samme tid.

- Det har været nødvendigt at gøre en indsats på området, fordi resultaterne fra læseprøverne havde vist, at eleverne i Sydslesvig var blevet dårligere til at læse dansk, fortæller Bente Knutzen-Koch fra Bredsted Danske Skole.

- Læsebånd fungerer sådan, at eleverne læser bøger, der svarer til deres niveau. Samtidig tester vi deres læsefærdigheder, så vi kan tilpasse niveauet, når færdighederne forbedres. Efter halvandet år kan vi konstatere, at især eleverne i 1. til 5. klasse er blevet markant bedre til at læse. Eleverne i 6. til 8. klasse er også blevet bedre til at læse, men vi må erkende, at der for unge i den alder er mange andre ting, der er vigtige, siger hun.

For hende er en af de væsentlige forudsætninger for, at læsebåndet virker, at læsetiden også bliver brugt til at læse.

- Vi giver selvfølgelig eleverne nogle opgaver i forhold til de bøger, de læser, men de skal løses derhjemme, og gennemgang af hjemmearbejdet sker i den almindelige undervisningstid. Vi har gjort gode erfaringer med, at præsentationen af det læste sker muntligt i stedet for skriftligt, så læser eleverne mere, siger Bente Knutzen-Koch.

En logistisk udfordring er det at skaffe bøger til læsebåndet, som både svarer til børnenes udvikling og behandler de rigtige emner. Men efter at der nu er flere skoler, der arbejder med modellen, er man i Skoleforeningen blevet meget bevidst om det logistiske, og Center for Undervisningsmidler står klar med klassesæt til læsebånd.

Bente er glad for, at hele lærerkollegiet bakker op om initiativet. Læsetiden tages jo fra den almindelige undervisning.

- Vi læser primært på dansk, men vi kan måle, at det også har haft en effekt på elevernes læsning i tysk. At eleverne er gode til at læse betyder, at de også forstår det de læser, og det har alle fag fra matematik til historie noget ud af, siger Bente Knutzen-Koch.

I de enkelte klasser er man glad for at markere, hvor meget man har læst. I Bredsted hænger man små bånd op på træppegelænderet for at vise, hvor meget den enkelte klasse har læst. En smule konkurrence skader ikke, mener man i Bredsted.

Daniel Dürkop