Kursus om Sydslesvig for de nye ansatte

Pædagoger og lærere, der er nye i Skoleforeningen, får også i år et crashkursus i, hvad Skoleforeningen og Sydslesvig er for noget.

Dkflakylling

SYDSLESVIG. 45 nyansatte pædagoger og lærere var forleden samlet på den forhenværende Christian Paulsen-Skole i Flensborg for at deltage i første del af Skoleforeningens introduktionskursus for de nye. Her fik de blandt andet informationer om driftsrådets arbejde, pædagogerne blev orienteret om materiale til det pædagogiske arbejde og kursusvirksomhed samt Skoleforeningens indsatsområder på daginstitutions- og SFO-området.  

Lærerne fik en orientering om Center for Undervisningsmidler og skolebibliotekerne, skolekonsulenterne og skolestrukturen.  

Vi hjælper

I sin velkomsttale sagde Skoleforeningens direktør Anders Molt Ipsen, at det er vigtigt for Skoleforeningen, at de nyansatte føler sig velkommen, og oplever, at kolleger og ledere er optaget af at hjælpe dem i gang.  

- Vi forventer ikke, at I fra begyndelsen kan løse alle opgaver. Det er tilladt at stille spørgsmål, og det er tilladt at henvende sig forskellige steder for at få hjælp - f.eks. Center for Undervisningsmidler, fagkonsulenter og andre personer, der har kendskab til bestemte funktioner og områder, sagde Anders Molt Ipsen. Han påpegede, at Skoleforeningen er meget optaget af, at nye medarbejdere bliver integreret i fællesskaberne i daginstiutionerne og skolerne, for derved at få det nødvendige overskud og energi til at møde børn, unge og forældre med smil, venlighed og åbenhed, der er afgørende for, at de føler sig som en del af det fællesskab, der overordnet set udgør det danske mindretal i Sydslesvig.  

Venlighed

- Venlighed er som bekendt den olie, der får tingene til at fungere, så derfor gør jer det klart: Jeres indsats kommer til at gøre en forskel. Og hvis nogen skulle spørge mig, hvad forældre, børn og unge lægger vægt på, så er det at blive taget alvorligt, at den, man er betroet, er en person, man kan stole på, og at vedkommende er sin opgave voksen. Når dette så sker med interesse for sagen, et stort engagement og et smittende humør, ja, så behøver I ikke at være nervøs for, at I ikke vil opleve, at jeres indsats nytter noget, sagde Anders Molt Ipsen.  

Han mindede de nye lærere og pædagoger om, at de som medarbejder ved Skoleforeningen har det store ansvar at videreføre dansk sprog og kultur i Sydslesvig.  

- Skoleforeningen er en sindelagsskole for det danske mindretal i Sydslesvig. Vi er her, fordi vore forældre udtrykkeligt ønsker, at deres børn skal vokse op med dansk sprog og kultur med tilknytning til det danske mindretal og for at styrke samhørigheden med Danmark. Ligeledes skal børnene i vore børnehaver og skoler kunne leve og virke i det tyske samfund, hvorfor tysk er en vigtig del af de kundskaber, vore børn skal udstyres med, sagde han.  

Lærere og pædagoger er ifølge Anders Molt Ipsen derfor nøglepersoner i forhold til, at Skoleforeningen kan leve op til sit formål med at drive dansk pædagogisk virksomhed.  

Kulturbærer

- Det kan kun lykkes, hvis I, der sidder her i dag, er bærere af dansk sprog og kultur. Ikke som neutrale sprogformidlere; men som personer, der har et afklaret forhold til det danske grundlag, der er kernen i Skoleforeningens virksomhed. Ligeledes er Skoleforeningen en del af det danske mindretal i Sydslesvig. Vi glæder os altid, når vi oplever, at vore medarbejdere engagerer sig i det frivillige ungdoms- og folkelige arbejde rundt om i Sydslesvig. I, der er her i dag, bærer fremtiden i jer. I er den kommende generation af pædagoger og lærere. I skal selvfølgelig ikke overtage alt, som det har været. Ved Skoleforeningen har vi selvfølgelig brug for at definere det danske i en ny og tidssvarende sammenhæng. Det er en spændende og udfordrende opgave, der forudsætter, at nye kommer til, og at de er til stede og løser opgaven med interesse og engagement. Men uanset hvilke diskussioner vi har om indhold og værdier, er det et ufravigeligt krav, at omgangssproget, som vi bærer videre mellem hinanden og i forhold til børn og elever, er dansk.

Det er omdrejningspunktet for vores gerning og virke - uden dette kan vi ikke leve op til det, der er målsætningen for Skoleforeningens virksomhed. Jeg vil ønske jer held og lykke med opgaven - gid det må blive til fælles bedste, sluttede direktøren.  

Daniel Dürkop