Kunst og kultur i undervisningen

Onlineportal skal gøre det nemmere at føre elever sammen med de kunstskabende.

Fremover kan lærere med den nye nationale portal skoletjenesten.dk hurtigt få overblik over de undervisningstilbud, der findes på landets kulturinstitutioner, og bruge dem til at skabe en mere varieret skoledag for eleverne. Portalen er lavet i samarbejde mellem Kulturministeriet og Undervisningsministeriet som led i Det nationale netværk af skoletjenester.

Den danske kulturminister Marianne Jelved siger:

- Når læreren tager sine elever med ud på kulturinstitutionerne, bliver bøger og traditionel tavleundervisning for en tid erstattet af kunst og kultur i praksis. For eksempel er det jo først i det øjeblik, hvor man rent faktisk står og ser på et af skagensmalernes billeder, at man rigtigt forstår det specielle lys, som har gjort dem så berømte. Hvis bogligheden i højere grad suppleres med sanselige indtryk fra det omgivende kultursamfund, skaber vi en mere varieret skoledag. Det vil gavne en bredere gruppe af eleverne, når undervisningen gøres mere levende. Jeg er glad for det fælles initiativ og bidrag til folkeskolereformen, som vil løfte kompetenceniveauet og fremskynde børn og unges møde med kunst og kultur.

Undervisningsminister Christine Antorini siger:

- Med folkeskolereformen skal skolerne åbne sig mod det omgivende samfund og i langt højere grad end i dag bruge de mange kulturelle tilbud i skolernes nærmiljøer til at styrke undervisningen. Her giver den nationale portal et godt overblik ved hurtigt og nemt at formidle de muligheder, som museerne og kulturinstitutioner tilbyder. Hensigten er at skabe en mere varieret og relevant undervisning for eleverne, så alle får så meget som muligt ud af det.

Mange tilbud

Landets museer og kulturinstitutioner bugner af undervisningstilbud til børn og unge, men selv om det ville være oplagt, bliver de alt for sjældent brugt som en del af undervisningen i folkeskolen. Det skal initiativet »Nationalt netværk af skoletjenester« og den dertilhørende portal skoletjenesten.dk nu gøre op med. Her bliver det for første gang muligt for lærere helt enkelt at skabe overblik over, hvilke undervisningstilbud der findes på kulturinstitutionerne i deres lokalområde, og hurtigt at finde frem til dem, der er relevante for deres klassetrin og fag.

Sammen med landets kulturinstitutioner skal »Nationalt netværk af skoletjenester« de næste tre år være med til at understøtte folkeskolereformens mål om at skolerne i højere grad skal åbne sig over for det omgivende samfund ved at inddrage musik- og billedskoler, museer, lokale idrætsforeninger eller andre lokale foreninger som led i den længere og mere varierede skoledag.

Daniel Dürkop