Kiel sikrer skolesocialarbejdet

Den slesvig-holstenske landsregering stiller i år 13,5 millioner euro til rådighed til skolesocialarbejdet i delstaten.

KIEL. Mens regeringen i første omgang kun havde givet tilsagn om pengene for indeværende år, har politikerne i Kiel nu besluttet, at der bliver tale om en fast post på budgettet.

- Det gør vi, så kredsene kan være sikre på, at de projekter, der kører lige nu er fremtidssikret, siger SSWs gruppeformand i landdagen, Lars Harms. Finansieringen igennem delstaten har været nødvendigt, efter at en forbundstysk finansieringsmodel udløb i 2013 og ikke blev forlænget.

- Vi håber selvfølgeligt, at forbundsregeringen skifter holdning og vender tilbage til at finansiere dette vigtige arbejde i skolerne. Indtil da gør vi det i hvert fald, siger Lars Harms og tilføjer:

- Forbundsregeringen har meldt ud, at den vil bruge 5 milliarder euro på uddannelse, men ingen ved, hvad pengene skal gå til. Skolesocialarbejdet ville være et oplagt emne.

Daniel Dürkop