Jobmesse i januar

Tirsdag den 28. januar 2014 afholdes der igen en jobmesse på Duborg-Skolen i Flensborg.

DKFLUJobmesse _Duborg _5

Jobmessen finder sted fra klokken 18.00 til 20.00. Det er Skolevejlederne fra Gustav Johannsen Skolen, Cornelius Hansen-Skolen og Duborg-Skolen, der har taget initiativet til jobmessen, som er beregnet til elever og forældre på alle danske fællesskoler i Flensborg.

Skolevejlederne er tæt på eleverne, når de skal finde sig en praktikplads, og de følger og vejleder dem også med hensyn til deres muligheder efter afsluttet skolegang efter 9. hhv. 10.årgang.

Erfaringen viser, at elever og forældre sammen finder mulighederne for uddannelse og job. Det kræver selvfølgelig, at de også får muligheden for at kunne blive orienteret sammen. Der tilbydes diverse job- og uddannelsesmesser for elever, men skolevejlederne synes, det er vigtigt, at eleven sammen med sine forældre ser på forskellige muligheder og tilbud. Det er et vigtigt skridt for de unge mennesker at finde den rigtige uddannelse og det rigtige job.

Jobmessen i januar 2013 fik igen positiv respons fra både forældre og elever. Den kommende messe vil foregå på en lignende måde som i år med boder i det store fællesareal i skolen, hvor uddannelsesstederne præsenterer sig.

Daniel Dürkop