iPad i undervisningen

At arbejde med en iPad i undervisningen giver eleverne mulighed for at skabe et produkt på deres helt egen måde.

Dkflahhs2

FREDERIKSSTAD. På Hans Helgesen-Skolen i Frederiksstad bruger man nu iPad-mini i undervisningen. Skolen har anskaffet et klassesæt af tabletcomputerne, som kan bruges på alle klassetrin og i alle fag.

- Læringsprocessen er meget hurtigere, siger læreren Sybilla Nitsch.

- Det er en let tilgængelig teknik, og den store forskel til multimedial undervisning på smartboards er, at alle elever har deres egen iPad i hånden, siger hun.

Eleverne er meget glade for den nye undervisningsform, som er meget mere interaktiv.

Hele tiden i gang

- De er hele tiden i gang, og der er en helt anden arbejdsro i klassen. Der er totalt stille, fordi eleverne er så koncentrerede, og de fordyber sig i deres projekter, siger hun.

- Det er en fornøjelse at se dem arbejde med de forskellige applikationer. De kommer med fremragende produkter. Jeg havde ikke troet, at det ville fungere så godt, siger hun.

På iPads har eleverne mange forskellige valgmuligheder. De kan i høj grad selv bestemme fremgangsmåden, når de for eksempel skal lave en præsentation. Derved overtager de ansvar for deres egen læring. Og så er der den fordel, at også de elever, som er motorisk svage, kan fremstille et meget flot produkt.

Indenfor og udenfor

- Det betyder, at de får en højere selvværdsfornemmelse. De producerer noget, de godt vil vise frem, siger Sybilla Nitsch.

iPads er også meget gode undervisningsredskaber, fordi man kan koble dem sammen med andre værktøjer, for eksempel elevernes arbejdsbøger.

Eleverne bruger iPads i cirka en fjerdel af undervisningen. Det kan både være i klassen og udenfor. Det er således oplagt at bruge ipads i fag som natur og teknik. Eleverne kan gå ud og tage fotos eller små videoklip.

- Der er så mange muligheder. Både i forhold til internetsøgning, produktion af klips og præsentationer, interaktive dagbøger, læringsapps, bogstavlæring, matematik, læringsspil og sprog. Derfor kan vi godt bruge ipads på alle klassetrin, siger Sybilla Nitsch.

Undervisningskultur

Undervisningen med ipads har også en stor betydning for forholdet mellem lærere og elever.

- Eleverne ser på en som en vejleder, som en de har brug for. Det er en helt anden undervisningskultur, fordi de føler, at jeg virkelig kan hjælpe dem med at komme i gang med noget.

iPadunderviningen på Hans Helgesen-Skolen sker i tæt samarbejde med Center for Undervisningsmidler i Flensborg.

Lærere fra skolen har netop været på kursus i, hvordan man inddrager iPad´en som læringsværktøj, og gør den til et centralt element for elevernes læring.

Vigtigt projekt

For CfU er ipad-projektet meget vigtigt. Alle konsulenter er involveret i det.

- CfU s målsætning i projektet er at fastholde og evaluere erfaringer med brugen af tablets i undervisningen, at afprøve og formidle hvordan iPad-mini kan anvendes i digital medieproduktion eventuelt også i forbindelse med dataopsamling og behandling i en læringssituation og at bidrage med viden og rådgivning om digitale læremidler (apps), der passer til iPad-mini, siger Claus Fischer.

Daniel Dürkop