Institutionerne serverer sund mad til Skoleforeningens børn

Tysk undersøgelse viser store mangler i forhold til madkvaliteten i børnehaver og vuggestuer. Skoleforeningens daginstitutioner opfylder kravene og satser mange steder på økologi.

SYDSLESVIG. En ny undersøgelse fra den renommerede Bertelsmann Stiftung vakte i sidste uge stor opsigt i hele Tyskland.

Undersøgelsen viser, at 70 procent af daginstitutionerne i Tyskland serverer mad til børnehave- og vuggestuebørn, som ikke svarer til anerkendte standarder fra Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE). Der er for meget kød og for lidt frugt og grønt på daginstitutionernes madplan, konstaterer Bertelsmann-folkene.

Skoleforeningens daginstitutioner har ikke været med i undersøgelsen. I børnehaverne serveres der normalt ikke varm mad til børnene. Det gøres der i vuggestuerne, og sammenligner man madplanerne fra forskellige vuggestuer med undersøgelsen, er de sydslesvigske institutioner i top.

- Vi lægger meget stor vægt på sund ernæring, siger Børne- og Skolefritidschef Birgit Messerschmidt. Hun synes, at undersøgelsesresultaterne er skræmmende.

- De sydslesvigske daginstitutioner har i mange år haft en madpolitik. Sund mad er noget, der bliver nøje overvejet i de pædagogiske læreplaner og drøftes med forældrene i samarbejdsrådene, siger Birgit Messerschmidt.

I mange institutioner køber man så vidt muligt økologiske madvarer. Og det betyder ikke, at det går ud over budgettet. Undersøgelsen siger, at man burde bruge 4 euro pr. måltid. Men det kan laves mindre dyrt i Skoleforeningen.

Daniel Dürkop

Essenstatistik