Indsigelse mod driftsrådsvalg

Gymnasielærerne i Skoleforeningen har ved arbejdsretten i Flensborg gjort indsigelse mod driftsrådsvalget i sidste måned.

Gymnasielærerne i Skoleforeningen har ved arbejdsretten i Flensborg gjort indsigelse mod driftsrådsvalget i sidste måned. De mener, at valget er ugyldigt fordi der ikke har fundet særskilte valg sted på nogle skoler. Desuden har der efter deres mening har været fejl på valglisten, tidsfrister er ikke blevet overholdt, og valgbestyrelsen ikke har været sammensat efter reglerne. Får de medhold i arbejdsretten, og kommer der et omvalg, får det store økonomiske og organisatoriske konsekvenser for Skoleforeningen.

- Vi har gjort indsigelse mod driftsrådsvalget, fordi vi mener, at driftsrådskonstruktionen i Skoleforeningen er forkert. Der er for eksempel på Duborg-Skolen et overvældende flertal for, at skolen får sit eget driftsråd. Det er der ikke blevet taget hensyn til. Valget har fundet sted, uden at der på forhånd var været enighed om, hvilken struktur det skulle finde sted under, siger Pernille Engberg-Skamling fra Gymnasieskolernes Lærerforening. Driftsrådets formand, Niels Nielsen vil på nuværende tidspunkt ikke udtale sig om hvilke chancer indsigelsen har i retten.
- Vi har et møde med vores sagfører i næste uge, siger han.

Daniel Dürkop