Hun kan gøre en forskel

Som tillidsrepræsentant for de handicappede medarbejdere i Skoleforeningen skal Ute Clausen have mange talenter.

Dkflauteclausen

HANVED. Siden 2002 har Ute Clausen været tillidsrepræsentant for de handicappede i Dansk Skoleforening.  

- Det er en spændende opgave og en udfordring, siger skolesekretæren på Husum Danske Skole.  

49 ud af de 1400 ansatte i Skoleforeningen har et handicap. At være tillidsrepræsentant kræver, at man kan indleve sig i embedets mange forskellige delopgaver. Man er forhandlingspartner i forhold til Skoleforeningen og taler de handicappedes sag, når der for eksempel skal opføres en ny bygning. Man er også sagkyndig, når man skal vurdere handicapvenligheden i bestående bygninger.  

Acceptere handicappet

- Så er jeg også samtalepartner og lytter til de problemer, de handicappede møder i deres arbejdsdag.  

Især hos folk, som først får et handicap, når de allerede er i arbejdslivet, kan der være tale om et længere forløb, hvor Ute Clausen står til rådighed for at guide den handicappede igennem de nye udfordringer.  

- Det starter med, at personen overhovedet accepterer, at de har et handicap. Mange får slet ikke deres handicap anerkendt, fordi de for eksempel er bange for at miste deres job. At oplyse om arbejdsforhold, og at folk ikke behøver at være bange, er netop et af de områder, som jeg i samarbejde med Skoleforeningens direktion har gjort meget ud af, siger Ute Clausen.  

- Når folk så har accepteret, at de som handicappet står i en ny arbejdssituation, går hele arbejdet med at tilrettelægge arbejdsdagen i gang. Det kan være, at en idrætslærer ikke længere kan undervise i faget, eller at en ansat i administrationen har brug for bestemte hjælpemidler for at kunne passe sit arbejde, siger Ute Clausen.  

Ingen terapeut

I andre tilfælde skal der måske laves om på arbejdstiden, der skal søges om et løntilskud fra det offentlige, eller der skal søges om en førtidspensionering. Ute Clausen er der for at hjælpe de handicappede igennem en proces, som kræver, at man kan finde sig til rette i de handicappedes rettigheder, arbejdsgiverens ansvar og myndighedskrav.  

- Jeg er en slags vejleder, der hjælper med at finde ud af, hvordan man bedst muligt klarer arbejdsdagen med et handicap. Jeg er ikke terapeut, men jeg kan sammen med den handicappede finde ud af, hvordan han eller hun finder sig bedst tilrette.  

At Ute Clausen selv er født med et handicap, der gør, at hun ikke er helt så godt til fods, giver hendes kunder lidt tryghed, er hun sikker på.  

Ny situation

- Når man ikke selv har et handicap, har man ikke de samme forudsætninger for at kunne forstå, hvad det betyder at være handicappet, siger Ute Clausen.  

Folk, der pludselig får et handicap, har ofte svært ved at finde sig til rette i derese nye situation.   - De har brug for at blive rusket lidt i, siger Ute Clausen. Det er derfor, hun godt kan lide sit job. Hun føler, at hun kan gøre en forskel.  

En stor del af hendes arbejde er også, at kontrollere, at handicappede ikke bliver diskrimineret ved ansættelser. Hun er også med i processen, når langtidssyge igen skal tilbage i deres job, og hun deltager også i driftsrådsmøderne for at høre, hvad der rører sig på den store arbejdsplads.  

Alt i alt er hun meget tilfreds med den indsats Skoleforeningen gør for de handicappede.  

- De gør, hvad de kan. Jeg kan faktisk kun huske et eneste ubehageligt tilfælde i alle de år jeg har været tillidsrepræsentant, siger Ute Clausen.  

Daniel Dürkop