Grøn strøm til daginstitutioner og skoler

Skoleforeningen skifter til vedvarende energi.

Energifestival01

SYDSLESVIG. Med et elforbrug på ca. 3 millioner kilowattimer om året er Skoleforeningen langt fra en af de største elforbrugere i regionen. Helt i tråd med Skoleforeningens energi- og miljøpolitik har foreningen i lang tid arbejdet på at fremme energi- og vandbesparelser samt at øge effektiviteten inden for anvendelse af energi i sine institutioner. Alligevel kræver det fortsat en del energi at forsyne alene 46 skoler og 55 daginstitutioner med el til den daglige drift, og den skal fremover komme fra vedvarende strømkilder.

Teknisk Afdeling får hjælp fra den kommunale service »Kubus« til at udlicitere leverancen og regner med at have fundet den passende leverandør midt i oktober. Der er tale om 168 el-målere fordelt over hele Sydslesvig. Udover Skoleforeningens egne institutioner vil også Dansk Centralbibliotek i Nørregade være omfattet.

Licitationer af denne størrelsesorden sættes i EU-udbud, og der formuleres nøje kriterier, leverandøren skal kunne opfylde. Således er f.eks. kraftvarmeværk, der udnytter energi fra fossile brændstoffer, udelukket.

- Vi regner med, at det bliver en leverandør, der udnytter vandkraft. Vandkraft er en mere stabil energikilde end vindmøller, der leverer strømmen uregelmæssigt, forklarer Frank Rosada, som er teknisk medarbejder på energiområdet hos Teknisk Afdeling.

Den nye aftale forventes at starte i januar 2014 og skal foreløbig indgås for tre år.