Grøn Festival skudt igang

Arbejdsmaterialer til »Grøn Festival« i Skoleforeningen er nu blevet delt ud til alle skoler og børnehaver.

Dkflagoenfest 1

SYDSLESVIG. Festivalen henvender sig både til børn og pædagoger i daginstitutionerne og skoleelever og lærere på alle årgange og finder sted på A. P. Møller Skolen den 6. maj 2015. »Ideen med festivalen er, at børn og unge i løbet af året skal arbejde med forskellige grønne emner. Det kan for eksempel være økologisk produktion, vand, affald eller friluftsliv. Den 6. maj mødes alle så for at præsentere årets arbejde. På nogle skoler er man så småt ved at forberede Grøn Festival. Således har Gustav Johannsen Skolen i Flensborg til næste skoleårs »Grøn skole/grønt flag« som satsningsområde. Det betyder, at for eksempel emneuger og klasseaktiviteter vil være indenfor dette område. A. P. Møller Skolen i Slesvig deltager i Klima-Zirkus og vil gerne opbygge et mobilt laboratorium til at undersøge vandkvalitet.

Daniel Dürkop