Gottorp børnehave i nye klæder

Gnidningsfri ombygning takket være stor opbakning fra hele mindretallet.

Dkflagottorpbhv1

SLESVIG. Gottorp Børnehave i Slesvig har i denne måned fejret indvielsen af den nye vuggestueafdeling og en gennemgribende renovering af børnehaven.

Udvidelsen og ombygningen er blandt andet finansieret med 140.000 euro støtte fra delstaten og over 50.000 euro fra byen Slesvig. Vuggestuen har plads til ti børn under tre år.

- Med medarbejdernes hjælp fik man ombygningsfasen i Gottorp Børnehave til at fungere. Det har været besværligt, men nye muligheder kan til tider give nogle ekstra gode oplevelser. Børnehaven fik lov til at flytte ind i spejdernes klubhus på Slesvig IFs idrætsplads, og der har ikke været grænser for foreningernes hjælpsomhed og imødekommenhed. SdU, pedellen ved idrætshallen og ikke mindst spejderne har været meget hjælpsomme, og det er vi alle yderst taknemmelige for, sagde Børne- og skolefritidschef Birgit Messerschmidt under et åbent hus arrangement i børnehaven. Hun takkede også den byggeansvarlige, Thomas Heyer, fra teknisk afdeling og ikke mindst medarbejderne, som har været i stand til at se alt positivt, set på de muligheder, der fulgte med en fraflytning.

- Med stort engagement har I beskæftiget jer med husets ombygning, en ny struktur, indretning og ikke mindst hvilke pædagogiske muligheder og udfoldelser der fremover skal tages højde for.

Daniel Dürkop