Udo Jessen

Husum Danske Skole

Udo JessenUdo Jessen - Husum Danske Skole
51 år, uddannet tolder nu Leading Family Management (hjemmegående)
Gift, tre børn

Hvorfor har du sagt ja til at sidde i Skoleforeningens styrelse?
Forældredemokrati er en hjertesag for mig, og den skal bevares og udvikles. Jeg tænker ikke i kasketter, og det tror jeg er godt for mindretallet. Jeg er konstruktiv kritisk og ønsker at være med til at udvikle Skoleforeingen. Da jeg har været med før, ved jeg, hvad jeg siger ja til både hvad tidsforbruget og ansvar angår.

Hvor ser du behov for udvikling i Skoleforeningen i de kommende tre år?
Der skal tilbydes kurser til de forældrevalgte, så de bliver endnu bedre rustet til at se muligheder og håndtere begrænsninger i samarbejdsrådsreglerne for børnehaver og skoler. Helhedskoncept for heldagsskolen skal udvikles, indre differencering og inklusion vil være et fokusområde de næste år, samarbejdet iblandt samarbejdsrådene i fællesskoledistrikterne bør intensiveres.

Hvad synes du fungerer rigtig godt i Skoleforeningen?
Jeg mener, at Skoleforeningen generelt er en velfungerende organisation, der både administrativt, pædagogisk og økonomisk står stærkt. Skoleforeningen er god til at evaluere, være kritisk over for sig selv, løse økonomiske udfordringer internt, være på udkig efter forbedringer. Den pædagogiske verden er altid i bevægelse og dermed også Skoleforeningen.