Søren Harnow Klausen

Gustav Johannsen-Skolen

DkflasplusrenklausenSøren Harnow Klausen - Gustav Johannsen-Skolen
48 år, professor i filosofi ved Syddansk Universitet.
Gift med Karin Hildenbrand (Oberstudienrätin på Altes Gymnasium). Far til Wilhelm, 11 år, på Gustav Johannsen-Skolen og Anton, 15 år, på Jens Jessen-Skolen (efter ferien på Duborg-Skolen).


Hvorfor har du sagt ja til at sidde i Skoleforeningens styrelse?
Jeg har været medlem af fællesrådet - og diverse samarbejdsråd - i de seneste 10 år, og vil nu gerne være med til mere aktivt at præge udviklingen i Skoleforeningen. Efter at have overdraget nogle ledelsesposter og tillidshverv nord for grænsen til andre håber jeg nu at have tid til at engagere mig mere i mindretallet.

Hvor ser du behov for udvikling i Skoleforeningen i de kommende tre år?
Der har forståeligt nok været meget fokus på akutte problemer og enkeltsager (ligestilling, institutionslukninger osv.) de seneste år. De mere langsigtede udfordringer og principielle spørgsmål har derfor ikke fyldt så meget, som de burde. Jeg håber, at vi i de kommende år kan få en bred og visionær debat om Skoleforeningens fremtid, gerne ved at flere spørgsmål kommer til diskussion i Fællesrådet. På det seneste har styrelsen allerede taget nogle af de spørgsmål op, som der bør være mere fokus på fremover: Undervisningsdifferentiering, præcisering af krav og forventninger til forældrene, samt skolernes og Skoleforeningens rolle i mindretallet generelt.

Hvad synes du fungerer rigtig godt i Skoleforeningen?
Der er en oprigtig vilje til at inddrage forældrene på alle niveauer, og selv om der stadig er plads til forbedring, er man de senere år blevet bedre til at informere forældre og forældrerepræsentanter om udviklingen og baggrunden for beslutningerne.