Sieke Peters

Friisk Foriining

DkflasiekeSieke Peters - Friisk Foriining
26, lige blevet færdig med kandidatuddannelsen og nu arbejdssøgende

Hvorfor har du sagt ja til at sidde i Skoleforeningens styrelse?
Jeg blev spurgt, om jeg ikke vil repræsentere friserne i Skoleforeningen, og da jeg lige har afsluttet min kandidatuddannelse som gymnasielærer i musik og tysk, syntes jeg, at det ville være en god mulighed for både at støtte Skoleforeningen og det danske mindretal, men også at støtte frisiskundervisningen i danske skoler, da jeg selv ikke havde mulighed for at blive undervist på mit modersmål frisisk.

Hvor ser du behov for udvikling i Skoleforeningen i de kommende tre år?
En grundlæggende sætning i Skoleforeningens vedtægter lyder: Foreningens opgave er at drive dansk pædagogisk virksomhed for det danske mindretal i Sydslesvig og for de med mindretallet samarbejdende frisere. Dette indebærer selvfølgelig benyttelsen af det danske sprog i undervisningen, men efter min mening også frisiskundervisningen, hvor friserne er hjemmehørende. Lige nu undervises der kun frisisk på tre danske skoler (Vesterland-Kejtum, Bredsted og Risum), dette svarer til kun 78 elever af de 5800 elever ved de danske skoler. Jeg vil i de næste tre år især støtte udvidelsen af frisiskundervisningen ved de danske skoler og dermed fremme det frisiske sprog.

Hvad synes du fungerer rigtig godt i Skoleforeningen?
Jeg synes, at konceptet af en forening, som sikrer en skolegang for mindretallet, er vældig godt. Dermed har børn, som tilhører et mindretal, mulighed for at gå i skole og blive undervist på deres mindretalssprog, som ofte er deres modersmål. Dansk Skoleforening har gjort et rigtig godt stykke arbejde indtil videre, som kan ses på allerede to gymnasier i regionen Sydslesvig.