Michael Sørensen

Sønder Brarup

Dkflamichael SplusrensenMichael Sørensen - Sønder Brarup
37 år, selvstændig indenfor renovering/afslibning af gulve samt uddannet finansiel rådgiver og statsautoriseret ejendomsmægler med speciale i finansiering samt salg og udvikling af ejendomme.
Gift med Cecilia, der er i gang med at afslutte hendes bachelor på Syddansk Universitet som pædagog. 3 børn, Zachariah (3 år), Maximillian (2 år) og Alayah (1 år) alle tilmeldt Kaj Munk børnehave/vuggestue.

Hvorfor har du sagt ja til at sidde i Skoleforeningens styrelse?
Jeg fik en personlig opfordring til at stille op, og dette, sammenholdt med at jeg selv har 3 børn i Skoleforeningen, giver mig en øget motivation til at søge indflydelse og tage ansvar for Skoleforeningens fremtidige udvikling.

Hvor ser du behov for udvikling i Skoleforeningen i de kommende år?
Jeg har en målsætning om at få synliggjort Skoleforeningens mange tilbud og særligt de muligheder og fordele, børnene kan få gavn af i deres fremtidige liv ved at have været tilmeldt Skoleforeningen. Desuden er det mit ønske at sikre en fortsat udvikling og udvidelse af Skoleforeningen i takt med, at behovet enten er opstået eller venter forude.

Hvad synes du fungerer rigtig godt i Skoleforeningen?
Det er mit generelle indtryk, at der er højt til loftet og plads til alles meninger og holdninger, uanset om de er for eller imod fremtidige tiltag eller beslutninger truffet i Skoleforeningen. Jeg finder det vigtigt, at man kan udtrykke sig frit, blot man har for øje, at ethvert ønske ikke nødvendigvis kan forventes efterlevet, idet flere forudsætninger skal være opfyldt forud for store såvel som mindre ændringer, herunder særligt det økonomiske aspekt.