Lars Tychsen Petersen

Læk Danske Skole

DkflalarspetersenLars Tychsen Petersen - Læk Danske Skole
49 år, SSF-Amtskonsulent Sydtønder amt.
Gift med Rita, 3 børn (Lena 15 år, Marc 13 år, Pia 12 år).

Hvorfor har du sagt ja til at sidde i Skoleforeningens styrelse?
Fordi det er det sted, hvor jeg kan engagere mig for mine børn i vore danske skoler, efter samarbejdsråd i Nibøl, fællesråd i de sidste 3 år, er det der, hvor de store beslutninger falder - det vil jeg gerne arbejde med i. Især med hensyn på at være den, der varetager specielt vestkystens interesser.

Hvor ser du behov for udvikling i Skoleforeningen i de kommende tre år?
Behov for udvikling er der jo altid - thi stilstand er død. Karakterskalasagen er vigtig for Sydslesvig, Spændende vil det også blive, hvordan heldagsskolen med dens tilbud udvikler sig - også i forhold til fritidshjem og SdU. Oplysning i Danmark om skoler og mindretallet som helhed bliver en af de store opgaver i den kommende tid. I § 3, stk 4 i vore vedtægter står, at sproget i foreningen og dens institutioner er dansk - det må også gælde for formanden!

Hvad synes du fungerer rigtig godt i Skoleforeningen?
Det nuværende skolesystem med fællesskoler, der ikke tvinger de unge elever ind i en lang skolevej. Systemet med forældredemokrati - samarbejdsråd - fællesråd - at det er forældrestyret.