Jytte Nickelsen

Cornelius Hansen-Skolen

DkflajyttenickelsenJytte Nickelsen - Cornelius Hansen-Skolen
52 år, forretningsfører for Dansk Kirke i Sydslesvigs kirkekontor.
Mor til to skolesøgende børn i hhv. 4. klasse og 11. årgang.


Hvorfor har du sagt ja til at sidde i Skoleforeningens styrelse?
Jeg har på et tidligere tidspunkt været medlem af Skoleforeningens styrelse og er interesseret i arbejdet. Men det har denne gang også spillet en rolle, at det var svært at finde kandidater blandt skolekredsens øvrige fællesrådsmedlemmer.

Hvor ser du behov for udvikling i Skoleforeningen i de kommende tre år?
Jeg håber at kunne være med til at yde en indsats til gavn for vore børn og unge. Samtidig håber jeg at kunne medvirke til at fremme et tillidsfuldt samarbejde indbyrdes i styrelsen, mellem styrelsen og forvaltningen og mellem Skoleforeningen og mindretallets øvrige organisationer.


Hvad synes du fungerer rigtig godt i Skoleforeningen?
Jeg er dybt taknemmelig for vores foreningsdemokrati. Via Samarbejdsrådene har forældrene indflydelse på den enkelte vuggestues, børnehaves og skoles virke og via Fællesrådet træffer forældrene beslutning om foreningens overordnede målsætning. At foreningsdemokratiet er så velfungerende skyldes ikke mindst de mange engagerede medarbejderes indsats i vuggestuerne, i børnehaverne, på skolerne, i PPR, på Teknisk Afdeling og i forvaltningen i øvrigt.