Birgit Jürgensen-Schumacher

Jes Kruse-Skolen

Birgit Juergensen SchumacherBirgit Jürgensen-Schumacher - Jes Kruse-Skolen
54 år, selvstændig oversætter og tolk.
Gift, to børn på 20 og 24 år.

Hvorfor har du sagt ja til at sidde i Skoleforeningens styrelse?
Efter at jeg har »fulgt« mine egne børn ved at være aktiv i børnehavens og skolernes samarbejdsråd, var det for mig et naturligt skridt at gå ind og arbejde med i Styrelsen, hvor der arbejdes på et mere overordnet plan. Det er en yderst spændende opgave at kunne være med til at videreudvikle vores uddannelsessystem til gavn af vores børn og unge. Desuden er det vigtigt for mig, at vi »hernede i udkanten af Sydslesvig« bliver hørt og set.

Hvor ser du behov for udvikling i Skoleforeningen i de kommende tre år?
Efter at vi i de sidste mange år først og fremmest har måttet beskæftige os med at få pengene til at slå til og stramme strukturen, skal vi fremover se, at vi får mere tid til at beskæftige os med indholdet. Samfundet udvikler sig hele tiden og stiller nye udfordringer til det pædagogiske arbejde i vores institutioner. Dette skal gerne implementeres i arbejdet. Og her må vi se, hvor der er brug for nye tiltag, så både ansatte, børn/unge og forældre har mod på at tage imod udfordringerne, og vores børn og unge også fremover får en rigtig god bagage med på vejen. På det samfundspolitiske plan må vi jo desværre sande, at vi stadig møder nye udfordringer som nationalt mindretal både i Tyskland og i Danmark. Her må vi som styrelse prøve at være lidt mere proaktive, hvis det kan lade sig gøre. Vi må arbejde på, at vores børn og unge ikke kommer i klemme mellem de forskellige lovgivninger, men har mulighed for at kunne tage så mange ting som muligt med fra det danske som f.eks. efterskoleophold m.m.

Hvad synes du fungerer rigtig godt i Skoleforeningen?
Skoleforeningen kan i det daglige arbejde trække på et stort antal af motiverede medarbejdere på alle områder. Også mange forældre yder hver dag en særlig indsats for mindretallet. Dette er noget kostbart, som vi skal værne om, fordi det danner grundlaget for en positiv videreudvikling af Skoleforeningen - og dermed hele mindretallet.