André Pastorff

Jens Jessen-Skolen

Andreas Andre PastorffAndré Pastorff - Jens Jessen-Skolen
41 år, juridisk konsulent og oversætter.
Gift med Lone, 2 børn på Lyksborg Skole: Benedicte på 9 år og Christian på 7 år.

Hvorfor har du sagt ja til at sidde i Skoleforeningens styrelse?
I forvejen har jeg siddet dér i tre år, og det er min opfattelse, at flere af de initiativer, som vi har taget, endnu ikke er ført til vejs ende. Dem vil jeg gerne følge det sidste stykke. Samtidig vil jeg gerne tage nye initiativer. Styrelsesmøderne går ofte med sagsbehandling; vi når derfor sjældent at drøfte politik i større omfang. Det er min vision, at vi forældre i højere grad politisk sætter kursen.

Hvor ser du behov for udvikling i Skoleforeningen i de kommende tre år?
På baggrund af min erfaring i styrelsen er det min opfattelse, at Skoleforeningen har brug for en compliance-funktion. Det betyder, at forvaltningen geares til at overholde gældende regler. Spørgsmålet er, hvilke regler der gælder for sagsbehandling og anden forvaltningsvirksomhed. Er det danske eller tyske regler? Chefkonsulent fra Sydselsvigudvalgets sekretariat Steffen Bang svarer på følgende måde: Eftersom der kommer tilskud fra Danmark, skal Skoleforeningen overholde danske offentligretlige regler, medmindre der er en god begrundelse for ikke at gøre. Den gode begrundelse kan være, at tysk ret skal følges. Denne problemstilling ønsker jeg at sætte fokus på. Derudover kunne jeg godt tænke mig en ombudsmandsinstitution for Skoleforeningen og det danske mindretal i det hele taget.

Hvad synes du fungerer rigtig godt i Skoleforeningen?
Der er potentiale til store forbedringer. Men jeg er særligt glad for, at vi har taget chancen og har søgt tyske puljer for at bygge vuggestuer. Jeg håber så inderligt, at vores børn - fordi institutionerne får dem tidligere - derved lærer bedre dansk. Nogle gange vågner jeg fra mine drømme i den tro, at hele mindretallet taler dansk. Når jeg går uden for døren, kan jeg høre, at det ikke er tilfældet. Selv funtionærerne har svært ved at være konsekvente.