Gamle og nye ansigter i Skoleforeningens styrelse

Efter sommerferien tiltræder den nyvalgte styrelse i Dansk Skoleforening. Fem ud af de tolv styrelsesmedlemmer er nyvalgt. Fokus har spurgt nogle af de gamle og de nye styrelsesmedlemmer om deres bevæggrunde for at sidde i styrelsen de næste tre år.