Foreningen under konstant udvikling

Antallet af vuggestuepladser skal stige fra 170 i 2012 til 360 i 2014. Alle fællesskoler skal være heldagsskoler til næste skoleår.

Dkflafaelles6

LÆK. Der har i den seneste tid været en stor udviklingen på daginstitutionsområdet, ved skolefritisordningerne og med hensyn til heldagsskoler i Sydslesvig.  

- Det der sker i de 30 skolefritidsordninger, er der efterhånden et stort aktiv for vores børn og forældre, sagede Per Gildberg på fællesrådsmødet.   Ved dette skoleårs begyndelse er der tilmeldt 788 børn i de skolefritidsordninger, som Skoleforeningen har etableret. Derved er områderne uden for byerne ved at blive ligestillet med de fritidstilbud, byerne hidtil har haft eneret på.  

- Der er da efterhånden også ved at være lige så mange børn, der er tilmeldt en fritidsaktivitet i en skolefritidsordning uden for byerne, som i byernes fritidshjem. Det er særdeles glædeligt, da denne positive udvikling er med til at sikre de mindre skolers eksistens og betydning som bæredygtige og ligeværdige enheder, sagde Per Gildberg. 

Flere vuggestuepladser

I 2012 kunne Skoleforeningen tilbyde i alt 170 pladser til børn i vuggestuealderen. For at leve op til udviklingen i det omgivende tyske samfund og opfylde målet om vuggestue- og dagplejetilbud til 35 % af børnene i aldersgruppen 0-3 år vil der frem- over være behov for yderligere 360 pladser.  

- Skoleforeningen satser derfor på udbygningen af netop denne del af daginstitutionsområdet, og vi har til hensigt at oprette cirka 190 nye vuggestuepladser i løbet af 2013 og 2014. Da der er tale om et væsentligt indsatsområde.  

- Væsentlige forudsætninger for, at udbygningen kan realiseres, er, at Skoleforeningen formår at tiltrække offentlige anlægstilskud og modtager de nødvendige offentlige driftstilskud til vuggestuepladser, sagde Per Gildberg.  

Udviklingen af heldagsskole- tilbuddene er derimod ikke sket gradvis, snarere lidt »stop and go«. De første blev etableret i Husum, Læk og Sønder Brarup sammen med indførelsen af fællesskolerne. I både Bredsted og Egernførde har forældre og ledelse i nogle år været aktive for at kom me videre med sagen, og det er derfor ikke tilfældigt, at netop Bredsted Danske Skole og Jes Kruse-Skolen har formået at igangsætte deres heldagsskoletilbud ved dette skoleårs begyndelse. På nuværende tidspunkt forbereder man indførelse af heldagsskoletilbud ved de fire fællesskoler i Flensborg og ved A. P. Møller Skolen i Slesvig.   Heldagsskoler

- Vi går således ud fra, at de sidste fem fællesskoler får etableret deres heldagsskoletilbud senest fra begyndelsen af næste skoleår, sagde Per Gildberg.  

I 2013 vil der blive oprettet vuggestuepladser i Frederiksstad Børnehave (10), Læk Børnehave (10), Isted Børnehave (10), Gottorp Børnehave (10), Egernførde Børnehave (10) og Vesterland-List Børnehave (10), altså i alt 60 vuggestuepladser.  

I 2014 er der planer om at udbygge antallet af vuggestuepladser i Ringstr. i Flensborg (40), Oksevejens Børnehave i Flensborg (20), Slesvig Nord (40) og Slesvig Syd (30); samlet i alt 130 vuggestuepladser.