Faglig læsning på Hans Helgesen-Skolen

På Hans Helgesen-Skolen har vi i de sidste år haft mere fokus på læsning. Vi har kørt såkaldte læsebånd især med læsning af danske bøger.

Iphone Image 1FBCED

Iphone Image 1FBCE7Læsebåndet har ligget de første 20 minutter hver dag i perioder af 14 dage. På denne måde har alle skolens elever været i gang med at læse – det har været vores indtryk, at eleverne har været glade for læsebåndene. Læsning på tysk har vi overladt til tysklærerne, som ofte har kombineret det med »Antolinlæsning«. Der læser man en bog og løser forskellige opgaver dertil på nettet.

I begyndelsen af skoleåret besluttede lærerne, at vi i år ville sætte mere fokus på faglig læsning. Faglig læsning er et kompetenceområde, som skolerne har fået mere øje på de senere år. At kunne læse en fagbog og forstå indholdet er en meget vigtig kompetence for at kunne dygtiggøre sig inden for alle fag. Vi planlagde det i god tid og dansklærerne forberedte og tydeliggjorde i alle klasserne, hvad faglig læsning er. De har lært at bruge forskellige strategier både før-mens og efter læsning. Skolebibliotekaren lånte fagbøger hjem fra CFU og hentede fagbøger hjem fra andre skolebiblioteker. Til fagbøgerne findes der en del skriftlige opgaver, som vi også havde liggende.

Iphone Image 1FBCF3Alle skoler har nu fri adgang til »Frilaesning.dk«. Denne portal har en afdeling med faglig læsning og det har enkelte klasser også arbejdet med i forbindelse med vores fokus på faglig læsning. Til anden klasse har dansklæreren selv udarbejdet skriftlige opgaver til de allernemmeste fagbøger, da der ikke fandtes noget. 1. klasse er stadig i gang med at fæstne bogstaverne og så småt i gang med læsningen og derfor har de arbejdet med vores iPads og brugt appen »Knæk Læsekoden«. I 4. klasse blev der arbejdet med de »4 fantastiske bier« efter Merete Brudholm. Eleverne arbejdede individuelt med opgaver, der lå frem på et strategi-bord. I 3.-5. og 6. klasse er der blevet arbejdet med mindmap, begreber og skriftlige opgaver til fagbøgerne. I 14 dage har vi nu haft fokus på faglig læsning.

Rent praktisk var det sådan at vi begyndte dagen med 20 minutters arbejde med fagbøger uanset hvem der ellers var i klassen. Der har været ivrige, arbejdende elever i alle klasser og lærerne har været meget tilfredse med forløbet. Så det vil helt sikkert blive et tilbagevendende tiltag i det næste skoleår igen.

Elly Kristensen, Frederik Pers og Sybilla Nitsch