Fælles lederkonference

Tak til alle deltagere for en vellykket og givtig lederkonference!

Lederkonference

SØNDER BRARUP. De konstruktive gruppedrøftelser i skolekredsene har været en god oplevelse. Og vi håber, at daginstitutions- og skolelederne har fået endnu mere lyst til og mod på at konkretisere og udbygge samarbejdet.

SkolestartAlle skolekredse har fået udleveret dialogredskabet »Fælles om en god skolestart« - læs mere om materialet på EVA's hjemmeside. Danmarks Evalueringsinstitut udforsker og udvikler kvaliteten af dagtilbud, skoler og uddannelser.