Fælles læring er kommet for at blive

Efter- og videreuddannelse skal ruste lærere til undervisning med indre differentiering.

Dkflafaelles2

LÆK. Den slesvig-holstenske delstatsregering er i gang med at udarbejde en ny skolelov. Planen får stor indflydelse på undervisningen i de danske skoler i Sydslesvig. Fælles læring og undervisning skal fremover være den fremherskende måde at organisere undervisningen på i 7. til 10. klassetrin. En eventuel niveaudeling af eleverne kan dog stadigvæk tillades i enkelte fag.  

- På den baggrund har Styrelsen besluttet at iværksætte nogle indsatsområder for at udvikle det professionelle læringsmiljø og derved styrke og udvikle børnenes og elevernes læring og faglighed ud fra egne forudsætninger, sagde Skoleforeningens formand, Per Gildberg, på fællesrådsmødet i Læk i sidste uge.  

Differentiering

Overordnet set ønsker Styrelsen at styrke lærernes faglighed og pædagogisk-didaktiske kompetence, da disse to områder er de vigtigste forudsætninger for, at undervisningsdifferentiering udvikler sig til et grundlæggende lærings- og undervisningssyn, der kommer til at være det bærende grundlag for al undervisning.  

- Den lærer, der er fagligt dygtig, har også det faglige overblik til at sætte ind - både over for den svage og den dygtige elev. Den lærer, der har pædagogisk og didaktisk kompetence, har også forståelsen for at variere sin undervisning og skabe et læringsmiljø, der både styrer og inddrager eleverne i deres egen læringsproces. Det er derfor både Styrelsens og min opfattelse, at vi i de kommende år bliver nødt til at støtte de gode tiltag, der allerede sker på området, ved at sætte mere ind med efter- og videreuddannelse af pædagoger og lærere, sagde Per Gildberg.   Det er ikke nok

Det er veluddannede lærere, der må være vejen frem, da de skal kunne klare de udfordringer, det er både at skulle undervise mange børn ad gangen og samtidig tage højde for forskellige forudsætninger.  

- Men det er ikke nok. Der skal også sættes tid af til forberedelse og efterbehandling, og der skal være ledere, der har sans for at skabe de støttende undervisnings- og læringsmiljøer. Som forældre må vi forstå, at der er mange afgørende faktorer for, at undervisningen lykkes. Vi kan for eksempel støtte daginstitutionen og skolen ved, at vores børn møder veludhvilt og forberedt og ved at lære dem, at en undervisning kun kan lykkes, hvis det enkelte barn og den enkelte elev tager hensyn til kammerater og det fællesskab, en undervisningssituation udgør, sagde Per Gildberg.

Daniel Dürkop