Et gennembrud:

Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.V. og det slesvig-holstenske undervisningsministerium er blevet enige om et nyt beregningsgrundlag for elevtilskud til de danske skoler.

 

KIEL/FLENSBORG. - Vi er blevet enige om det fremtidige beregningsgrundlag for de offentlige tilskud for eleverne på de danske skoler i Sydslesvig. Det er virkelig et gennembrud, siger viceministeren i det slesvig-holstenske undervisningsministerium, Dirk Loßack. Undervisningsministeren, Waltraud Wende, takker Skoleforeningen for, at man i de seneste måneder har ført en konstruktiv dialog. - Vi har nu et beregningsgrundlag, som både er transparent og bygger på objektive kriterier. Vi har passeret en milepæl i forholdet mellem det danske mindretal og delstaten, siger ministeren.

Viceminister Loßack påpeger, at Skoleforeningen har en stor andel i, at man er blevet enige i forhandlingerne, idet Skoleforeningen har accepteret det nye beregningsgrundlag for elevtilskuddene. I stedet for pensioner og udgifter til sundhedsområdet indregnes der fremover et beløb for socialforsikring i tilskudssatsen. Dertil kommer et fast beløb til investeringer, skoleforvaltning og skolebuskørsel.

- Derigennem er det lykkedes os i fællesskab at give skolerne planlægningssikkerhed. De ved nu, hvad de kan regne med, siger viceministeren, som mener, at der er tale om en gensidig positiv effekt, der hjælper alle implicerede.
- De danske mindretalsskoler får en transparent og retfærdig finansieringsmodel, som sikrer ligestillingen, og delstaten får sikkerhed i sin økonomiske planlægning, siger han. Skoleforeningens formand, Per Gildberg, er glad for, at man er nået frem til et bæredygtigt kompromis, som nu afslutter en mangeårig diskussion om finansieringen af de danske skoler i Sydslesvig.

- Princippet om ligestilling har igennem en saglig korrekt og transparent løsning fået et nyt fundament, og det åbner op for en ny mindretalspolitik i delstaten, siger Per Gildberg, som især takker ministerpræsidentens mindretalsrådgiver, Renate Schnack, for at have bygget bro. Renate Schnack har ydet et afgørende bidrag til, at man har fundet frem til en fælles løsning. Ligeledes har Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) en stor andel i, at man er blevet enige.

Skoleforeningens direktør, Anders Molt Ipsen, roser undervisningsministeriet for det gode forhandlingsmiljø og viljen til at finde en bæredygtig løsning. Han fremhæver især de klare og entydige principper, som nu gør sig gældende med hensyn til de danske elevers skolebuskørsel. Lovforslaget fastholder reguleringshensigten i redelige og hensigtsmæssige resultater, der bæres i fælleskab. Samtidig med beregningen af elevtilskuddet til de danske skoler skal der også komme en ny beregning for tilskuddene til de tyske privatskoler i delstaten.

- En mere ensartet beregning for privatskolerne skaber planlægningssikkerhed for alle berørte skoler, siger viceministeren, som er glad for, at den gode dialog med alle implice-rede har ført til et godt resultat.

Kontakt:
Thomas Schunck Ministerium für Bildung und Wissenschaft Pressesprecher
Tel. 0431 - 9 88 58 05 | E-Mail: thomas.schunck@mbw.landsh.de

Daniel Dürkop Dänischer Schulverein / Dansk Skoleforening for Sydslesvig Presseansvarlig
Tel.: 0461 - 5 04 71 04 I E-Mail daniel.duerkop@skoleforeningen.org