Enighed om Jaruplund Højskole

Organisationerne bag højskolens bestyrelse er blevet enige om fremgangsmåden ved ansættelsen af en ny højskoleforstander og højskolens fremtidige profil.

JARUPLUND. Den 28. maj havde Skoleforeningen inviteret til et forligsmøde vedrørende Jaruplund Højskole mellem repræsentanter fra SSF, SdU, Sønderjydsk Skoleforening, Folkehøjskolernes Forening i Danmark og Dansk Skoleforening for Sydslesvig.

På baggrund af et konstruktivt og tillidsfuldt møde nåede ovenstående parter frem til at give Jaruplund Højskole så meget frihed som muligt for at virke som en dansk folkehøjskole i Sydslesvig. Det sker indenfor gældende private og offentlige retslige bestemmelser og under hensyntagen til Skoleforeningens vedtægter.

Profilforslag

Jaruplund Højskoles bestyrelse har udarbejdet et profilforslag, der supplerer den nuværende formålsparagraf for højskolen. Dette forslag drøfter og godkender Skoleforeningens Styrelse på sit næste møde. Derefter bliver stillingen som forstander genopslået med mulighed for en åremålsansættelse. Foreningen for Folkehøjskoler i Danmark yder konsulentbistand i forbindelse med ansættelsen.
Ud fra ansøgningerne giver højskolens bestyrelse en indstilling til Skoleforeningen vedrørende ansættelse af en forstander, og Skoleforeningens Styrelse træffer beslutning om ansættelsen.

Efter dette forløb tager Jaruplund Højskole og Skoleforeningens Styrelse i fællesskab initiativ til at invitere til en åben konference om højskolens fremtidige udvikling.  Jaruplund Højskole og Skoleforeningens Styrelse nedsætter ligeledes i fællesskab en arbejdsgruppe, der udarbejder forslag til, hvordan så meget frihed som muligt for højskolen, gældende retslige bestemmelser og Skoleforeningens vedtægter kan hænge sammen.

Det opnåede resultat forelægges Styrelsen for Dansk Skoleforening for Sydslesvig til godkendelse den 18. juni 2014.

Daniel Dürkop