En god og sund økonomi

Revisionen kommer med ros til Skoleforeningens økonomiafdeling og bemærker, at forvaltningen i hvert fald ikke er for stor.

Dkflafællesråd6

SPORSKIFTE. På Skoleforeningens fællesrådsmøde præsenterede økonomichef Ilka Börner foreningens regnskab for 2013, revideret budget for 2014 og budgetforslag for 2015.

Revisionen af Skoleforeningens regnskab har ikke givet anledning til forbehold.

- Vi har afsluttet regnskabsåret 2013 med et lille overskud på ca. 25.000,- euro. Indtægter og driftsomkostninger har været på lidt under 103,5 millioner euro, sagde Ilka Börner på fællesrådsmødet.

På indtægtssiden udgør forældrebetalingen næsten 6,4 millioner euro. Tilskud fra landet Slesvig-Holsten udgør 35,52 millioner euro. Tilskud fra Danmark (undervisningsministeriet og pensionsfonden) er på 51.833 euro.

På udgiftssiden er lønomkostningerne, som i alle årene, den helt store post. De er på 81,67 millioner euro, det svarer til 79 procent af de samlede udgifter. Driftsudgifterne er på 9,99 millioner euro og udgifter til bygninger og grunde er på 10,71 millioner euro.

- Ser man på budgettet for 2014, regner vi med et tilskud fra det danske undervisningsministerium på 43.21 millioner euro. Fra Slesvig-Holsten på 36.8 millioner euro og tilskud fra amter og kommuner til børnehaverne på 8,1 millioner euro.

Undervisningsministeriet i Danmark er lagt ind i budgettet med det beløb, som vi har fået bevilliget for 2014 fra Sydslesvigudvalget. Skoleforeningen har for 2014 søgt om en fremskrivning på 2,5% og det er også den fremskrivning, som vi har fået bevilliget. Vi er den eneste organisation i Sydslesvig, som har fået opfyldt den ansøgte fremskrivning. Tilskuddet til skoledrift fra landet Slesvig-Holsten er blevet forankret i en ny skolelov gældende fra 2014 af. Beregningen ud fra den nye tilskudsmodel, som fremgår af skoleloven, ville have betydet en nedgang for 2014 i forhold til 2013 og først i 2017 ville det nominelle tilskud være højere end i 2013. For at imødegå denne negative udvikling har man indført en overgangsordning i form af et årligt udligningstillæg ifølge »Haushaltsbegleitgesetz«. Overgangsordningen betyder for Skoleforeningen en fremskrivning på 0,5 % ved stabilt elevtal. Det betyder, at stigningen i tilskuddet kan være højere eller lavere, afhængigt af elevtallet.

Klaus Grønbæk Jakobsen fra Revisionsfirmaet BDO konkluderede i revisionens beretning, at Skoleforeningens administration er hensigtsmæssig, at funktionsadskillelsen er tilstrækkeligt, og at rgenskabsstrukturen bliver løbende forbedret.

- Der er et meget godt budget og en god økonomirapportering. Man styrer efter den plan, man har lagt, sagde Klaus Grønbæk Jakobsen på fællesrådsmødet.

Finanzamt på besøg

- Hvis man skal sige noget kritisk, så er det, at Skoleforeningen er meget afhængig af enkeltpersoner. Sygdom ville I ikke have godt af. Jeres administration er på ingen måde for stor, sagde Klaus Grønbæk Jakobsen, som også kunne berette, at Finanzamt Flensborg i år har været på besøg i Skoleforeningen uden dog at have en eneste kommentar til finansadministrationen. Skoleforeningens økonomiafdeling har også haft travlt, fordi Folketingets seksmandsudvalg har haft besøg af rigsrevisionen, og man skulle assistere her.

Klaus Grønbæk Jakobsen roste Skoleforeningen for, at beslutningen om at samle forskellige afdelinger på Christian Paulsen-Skolen får en positiv økonomisk effekt.

- Det er et tigerspring. De enkelte afdelinger får bedre vilkår og der kommer en bedre kommunikation, så det får I stor gavn af, sagde han.

Daniel Dürkop