En dansk skole i Tyskland

Mange af de 92 elever i den danske skole i Frederiksstad må tage en lang skolevej med i købet for at kunne gå i dansk skole - men det gør de gerne.

FREDERIKSSTAD ligger i det sydvestlige hjørme af Sydslesvig, og når man kommer ind i skolegården på den danske Hans Helgesen-Skolen, taler næsten alle elever tysk sammen. Når de kommer hjem, taler deres forældre også næsten alle tysk sammen.

- De fleste af eleverne lærer først dansk, når de kommer i børnehaven, fortæller Bjørn Kasubke, der er leder af den danske skole.

Han kan dermed berette om et fænomen i Sydslesvig, som de fleste i Danmark har svært ved at forstå: Man kan sagtens føle sig dansk, selv om man ikke bruger det danske sprog ret meget - og måske endda har svært ved det.

- De fleste af børnene har søskende og forældre, som også har gået i dansk skole. De er danskere, måske mere danske end mange forældre i Flensborg, og det er helt klart for dem, at deres børn skal i dansk skole - selv om de ofte kunne have gået lige over vejen for at komme i en tysk skole, fortæller Bjørn Kasubke.

Skolen dækker nemlig et meget stort område, og det er ikke usædvanligt, at eleverne først skal køres af deres forældre og derefter med en bus og bruger 30-45 minutter på at komme i skole og derefter den samme tid for at komme hjem igen. Skolen går kun til 6. klasse, og derefter må mange børn ofte bruge endnu mere tid på at komme til en videregående skole og gymnasiet.

Ofte små klasser

Næsten alle forældre er meget aktive inden for det danske mindretal, der står stærkt i Frederiksstad-området, hvortil der også kommer mange danske turister. Det er nemlig en usædvanlig flot by med gamle huse og pittores­ke kanaler.

Ud over, at skolen kun går til 6. klasse, er der også mange andre forskelle til en skole i Danmark: Eleverne går i klasser, som har fra ni til 23 elever. De fleste af klasserne er altså meget små.

Førskolen, som egentlig hører under børnehaven, er også på skolen, og når de små starter, får de automatisk en skoleven i 4. klasse, som hjælper dem tilrette.

De får også et frugttræ, for det er en meget grøn skole med en egen skoleskov, ligesom skolen også har egne shelters og ofte er ude i naturen. Desuden er der stor vægt på musik, og hver anden elev spiller selv et instrument.

- Vi er også den første ipad-skole i Sydslesvig. Vores klassesæt bruges især meget i indskolingsgruppen, fortæller Bjørn Kasubke.

Han peger også på en anden nyhed: Skolen har fået sin egen bigård og laver selv honning. Det er 3. og 6. klasse, der tager sig af bierne - som de selvfølgelig også lærer noget om.

- I det hele taget har vi det fantastisk godt sammen. Det gælder både lærere, elever og forældre. Vi kender alle hinanden, siger den unge skoleleder.

Fortsætter i dansk skole

Han kan se, at langt de fleste af eleverne vælger at fortsætte i det danske skolesystem. Når de er færdige med 6. klasse, går det til Husum, hvor den nærmeste videregående danske skole findes. Og hvis evnerne rækker til mere, er der danske gymnasier i Slesvig og Flensborg.

Det ændrer dog ikke ved, at de såkaldte store i 6. klasse er noget nedtrykte, når de forlader den danske skole i Frederiksstad. De græder i de sidste uger - og det gør deres små skolevenner som regel også.

- Men vi ser dem igen, når vi holder fester på skolen, siger Bjørn Kasubke.

Jens Nygaard