Driftsråd nedlægger sig selv

De to driftsråd på Duborg-Skolen i Flensborg og A. P. Møller Skolen i Slesvig har besluttet at nedlægge sig selv.

SYDSLESVIG. - Det sker efter et råd fra vores advokat, siger formanden for driftsrådet på A. P. Møller Skolen, Charlotte Larsen.

Advokaten, Jörn Barz, mener nemlig ikke, at de to driftsråd har en chance for at vinde retssagerne, som blandt andet Skoleforeningens store driftsråd og Dansk Lærerforening i Sydslesvig kører mod dem.

Dermed er der udsigt til, at der i fremtiden kun vil være et driftsråd i Skoleforeningen, som repræsenterer alle grupper af medarbejdere. Fortalerne for at magistrene på de to danske gymnasier får en egen repræsentation, er taberne i et juridiske spil, som har beskæftiget Skoleforeningen igennem de seneste år.

Charlotte Larsen erkender, at gymnasielærerne står tilbage med tomme hænder. For kun få måneder siden var der både et overenskomstsikret driftsråd for gymnasielærerne på Duborg-Skolen og et mere eller mindre tolereret driftsråd for gymnasielærerne på A. P. Møller Skolen. Men overenskomsten eksisterer ikke mere, og til maj er der således kun valgt til et driftsråd, som for første gang i mange år kommer til at repræsentere hver enkelte af de cirka 1400 ansatte i Skoleforeningen.

Trods alt har gymnasielærerne ikke opgivet kampen om at få en stærk repræsentation.

Retssag fortsætter

- Det er fortsat vores mål, at gymnasielærerne på Duborg Skolen og på A. P. Møller Skolen får en fælles driftsrådsrepræsentation. Det var det tilbud, vi havde med til de seneste forhandlinger med det store driftsråd. Forslaget blev afvist. Modparten står fast på en helhedsløsning, og som situationen er lige nu, bliver det, som det store driftsråd ønsker det, siger Charlotte Larsen. Hun frygter, at magistrene allerhøjst vil være repræsenteret af et enkelt medlem i Skoleforeningens nye driftsråd.

Selvom driftsrådene på de to danske gymnasier ikke længere eksisterer, fortsætter retssagen i øvrigt.

- Det gør den af juridiske grunde siger Thomas Weiss, som er advokat for blandt andet fagforeningerne GEW og Dansk Lærerforening:

- Vi bliver nødt til at have slået fast, at det i sin tid var ulovligt, at der blev dannet driftsråd på de to skoler. Ellers risikerer vi, at der kommer nogen og anfægter det driftsrådsvalg, der skal afholdes til maj.

Driftsrådsvalget i Skoleforeningen 2014

Driftsrådsvalget i Skoleforeningen gennemføres i ugerne op til den 15. maj. 15 medlemmer får driftsrådet, som kommer til at repræsentere alle Skoleforeningens ansatte.

Et driftsrådsvalg er en ret indviklet sag, især fordi lovgivningen på området er meget omfangsrigt. Der er mange ting, man skal tage højde for, ellers er der god chance for, at driftsrådsvalget bliver anfægtet. Her kommer der et overblik over de formelle krav, der skal være opfyldt og de rettigheder, medarbejderne har i forhold til driftsrådsvalget.

Valgbestyrelsen har sendt valglisterne og valgordningen ud til alle institutioner og afdelinger. Her skal de placeres tilgængelige for alle 1473 medarbejdere i foreningen (1083 kvinder og 390 mænd). Ud af de 15 driftsrådsmedlemmer skal mindst fire være mænd, som udgør et mindretal blandt de ansatte.

Valgberettigede er alle medarbejdere, der på valgdagen er fyldt 18 år og er indskrevet på en vælgerliste. Valgberettigede er også medarbejdere, der er ansat ved andre arbejdsgivere og som gør tjeneste ved Dansk Skoleforening for Sydslesvig, hvis de på valgdagen har arbejdet uafbrudt i mere end 3 måneder i virksomheden og er indskrevet på en vælgerliste. Medarbejdere, der som følge af en strafferetsdom ikke besidder kvalifikationer til at opnå rettigheder til offentlige valg, er ikke valgbare. Eksterne medarbejdere, der efter »Arbeitnehmerüberlassungsgesetz« gør deres tjeneste ved Dansk Skoleforening for Sydslesvig, er ikke valgbare. Valgbare er alle valgberettigede medarbejdere, som i 6 måneder har været tilknyttet Dansk Skoleforening for Sydslesvig.

De valgberettigede medarbejdere opfordres til at indlevere forslagslister (valgforslag) til valgbestyrelsen, Süderstr. 86, i Harreslev, senest to uger efter bekendtgørelsen af udskrivelsen af valg, det vil sige indtil den 16.4.2014 kl. 14. Valgforslaget skal udskrives som en forslagsliste. I henhold til lovgivningen skal det køn, der er i mindretal, være repræsenteret forholdsmæssigt. Forslagslisterne skal opfylde følgende formalia: På hver forslagsliste bør der være opført mindst dobbelt så mange kandidater som det antal driftsrådsmedlemmer, der skal vælges. På hver forslagsliste skal de enkelte kandidater være opført i tydelig rækkefølge med fortløbende numre og med oplysninger om efternavn, fornavn, fødselsdato og stilling. Kandidatens skriftlige samtykke til optagelsen på listen skal foreligge.

Forslagslisterne skal være underskrevet af mindst 50 valgberettigede medarbejdere (stillere). Fagforeningernes forslagslister skal være underskrevet af mindst to fagforeningsrepræsentanter. Kandidaterne må kun kandidere på én forslagsliste. Valgberettigede må kun underskrive (som stillere) på én forslagsliste. På hver forslagsliste skal én af kandidaterne anføres som listerepræsentant, der er kontaktpersonen til valgbestyrelsen. For at få et bedre overblik vil det være hensigtsmæssigt, at forslagslisten benævnes med et listenavn. På samme måde som udskrivelsen af valget bliver de gyldige forslagslister med valgforslagene bekendtgjort fra den 22.4.2014 indtil afslutning af stemmeoptællingen.

Hemmelig stemmeafgivelse kan finde sted den 13.5.2014 kl. 14-16 og den 15.5.2014 kl. 9-13 i Süderstraße 86, 24955 Harrislee. Stemmeafgivelsen er bundet til forslagslisterne.

Indsigelser mod rigtigheden af valglisterne kan kun indgives skriftligt til valgbestyrelsen inden udløbet af en tidsfrist på to uger fra bekendtgørelsen af udskrivelse af valget, senest den 16.4.2014 kl. 14.

Daniel Dürkop