Dimittender 2014

Skoleforeningen ønsker alle dimittender et stort til lykke og alt godt fremover!