Differentiering kræver fælles sprog og handling

Forskellige initiativer sætter fokus på fælles læring og bedre læringsmiljø.

SYDSLESVIG. Undervisningsdifferentiering er en af søjlerne i den nye skolelov, der kommer til at gælde for alle skoler i Slesvig-Holsten fra det næste skoleår.

Det er det politiske ønske i delstatsregeringen, at fællesskolerne (Gemeinschaftsschulen) ikke kun er det af navn, men at eleverne netop lærer i fællesskab.

- Det er et paradigmeskift, er både Skoleforeningens skolechef Uwe Prühs og skolekonsulent Eberhard von Oettingen enige i. For nu er det ikke længere et spørgsmål, om man skal eller vil den udelte skole. Det er noget skoleloven bestemmer.

- Hidtil har det været sådan, at det i høj grad har været op til den enkelte skole at niveaudele undervisningen. Med den nye skolelov kan der højst være tale om niveaudeling i enkelttilfælde. Fælles læring er fundamentet for fællesskolen, siger Uwe Prühs.

Kursusrække

Undervisningsdifferentiering er ikke noget nyt. Den er i mange år blevet praktiseret ude på skolerne. I Skoleforeningen er en arbejdsgruppe under overskriften »Styrk læringsmiljøerne og løft fagligheden i daginstitutioner og skoler« for tiden i gang med at arbejde med emnet undervisningsdifferentiering.

Skolekontoret understøtter ligeledes processen med en række kurser, som blandt andet skal søsætte et fælles sprog i forhold til undervisningsdifferentiering.

Ifølge Eberhard von Oettingen er det vigtigt at kunne fylde ord på, hvad undervisningsdifferentiering er, så bliver man også bedre til at gennemføre den.

- Vi har diskuteret undervisningsdifferentiering på det seneste to skoleledermøder, for vi vil gerne finde frem til skolernes behov. Så vi kan vælge de rigtige indsatsområder, siger Eberhard von Oettingen.

Ugeskemarevolutionen

- Skolelederne ønsker for eksempel mere efter- og videreuddannelse om undervisningsdifferentiering, vidensdeling og en omstrukturering af læringsmiljøet, siger han.

Det første kursus i form af en pædagogisk dag omhandler derfor læringsmiljøet. Allerede 35 skoler med næsten 400 lærere har indtil nu tilmeldt sig til at afholde en pædagogisk dag på deres skole, som omhandler »ugeskema revolutionen«, en bog skrevet af Karina Winther, som også underviser til de pædagogiske dage. Det er en helt ny måde at organisere undervisningen på. Det bliver både muligt at undervisningsdifferentiere og inkludere fordi den klassiske undervisning brydes op. Målsætning og målevaluering af læringen er vigtige nøglebegreber. Læs mere om emnet på ugeskemarevolutionen.dk.I juni arrangeres der to regionale møder med oplæg fra Bodil Fries om undervisningsdifferentiering i praksis - læringsmål og læringsmåder. Desuden forbereder skolekontoret og fagkonsulenterne for tiden en længere kursusrække omkring undervisningsdifferentiering, som skal gennemføres i skoleåret 2015/2016.

Videreuddannelse som med en pædagogisk dag, hvor hele lærerstaben bliver opkvalificeret, forandrer og forbedrer undervisningsdifferentieringen i praksis ude på skolen, fordi man netop har et udviklet fælles sprog omkring emnet.

Fælles refektion

- Det sker, fordi man er i en fælles reflekterende dialog i teams og med kollegerne. Her får alle et medejerskab til udviklingen på egen skole. Man reflekterer sin egen praksis bedst med sine egne kolleger, og når man ønsker at forandre læringsmiljøet på skolen, kan man det ikke alene, men kun sammen med hele skolens medarbejderstab, siger Uwe Prühs og Eberhard von Oettingen.

Daniel Dürkop