Dialog om tættere samarbejde

Minister vil se på, om det offentlige kan hjælpe børn med indlæringsvanskeligheder i dansk skolesystem.

Dkflawende2

 STORE VI. Dansk Skoleforening og undervisningsminsiteriet i Kiel vil drøfte mulighederne for et samarbejde mellem Skoleforeningen og de offentlige »Landesförderzentren« som tager sig af børn med indlæringsvanskeligheder i delstaten. Indtil nu har der været en klar adskillelse på det område. I Skoleforeningen er det den pædagogisk-psykologiske rådgivning (PPR), der tager sig af disse børn.

- Men der er nogle områder, hvor vi kunne have stor gavn af eksperthjælp fra det offentlige, siger afdelingslederen i Skoleforeningen, Olaf Runz.

Forleden var den slesvig-holstenske undervisningsminister, Wara Wende, på besøg på den danske skole i Store Vi. Hun lovede at tage sagen op med sine embedsmænd.

- Det er noget vi skal snakke om. Hvis der er børn, der har så store vanskeligheder, at I ikke kan hjælpe dem og de i sidste ende derfor ikke kan fortsætte på de danske skoler, kommer de jo alligevel ind i vores system hvor »Förderzentren« så skal tage sig af dem. Derfor burde det ikke være umuligt, at det offentlige tager fat på et tidligere tidspunkt, sagde ministeren.

Interesseret minister

Det var et uformelt informationsmøde, og det var faktisk første gang, at undervisningsministeren besøgte en dansk institution i Sydslesvig. Hun var meget interesseret og åben og spurgte ivrigt ind til forskellene i skolesystemerne.

- Jeg synes, at det er meget vigtigt, at eleverne går i grundskole sammen i seks år i stedet for fire år. Det har en stor betydning for børnene. Desværre er det ikke noget, der er ønsket i det tyske skolesystem, sagde Wara Wende, som også roste det multikulturelle i det danske skolesystem.

Vokser op i egen kultur

- Børnene vokser op i deres egen danske kultur. Samtidig lærer de også tysk og engelsk. Det er så vigtigt i en grænseregion, og det er det, der skaber fundamentet i Europa, sagde hun.

Wanda Wende bemærkede også den høje gymnasiefrekvens i Dansk Skoleforening. Den ligger på omkring 50 procent, mens den ligger på omkring 35 procent i det offentlige tyske skolesystem.

- Det er vigtigt at påpege, at de danske skoler i Sydslesvig deltager i de centrale prøver til studentereksamen. Derfor er forholdene sammenlignelige. Den høje gymnasiefrekvens i de danske skoler viser altså, at det er muligt at give studentereksamen til mange elever, uden at niveauet lider under det, sagde undervisningsministeren.

Andre interessante forskelle hun bemærkede, var ifølge Wara Wende de sammenlæste klasser i Store Vi, og den blide overgang fra børnehaven, lige ved siden af gennem førskolen og så i skolen.

Daniel Dürkop