Det styrker sammenholdet

De ældste elever fra de otte sydslesvigske skoler var på kanotur på Treenen.

Dkflakanotur3

TYDAL. Omkring 30 elever fra specialklasserne på otte danske skoler i Sydslesvig svingede i sidste uge padlerne på Treenen. Kanoturen er en af tre fællesarrangementer for specialskoleeleverne rundt omkring i landsdelen.  

- For os er det vigtigt, at de lærer hinanden at kende. Der er jo ikke kun specialklasser på de store skoler men også for eksempel på Ejderskolen i Rendsborg og på Gottorp-Skolen i Slesvig. Det betyder, at specialklasseeleverne er på skoler, hvor de andre elever er betydeligt yngre, fortæller lærer Niels Thomsen fra Ejderskolen.  

- Og så handler det om, at eleverne overskrider nogle grænser, tilføjer Frank Lassen, som underviser i specialklasserne på Gustav Johannsen-Skolen i Flensborg.  

Kanoturen er det første af tre arrangementer, normalt finder det sted i 7. klasse, inden sommerferien, men på grund af vejret kunne det dengang ikke lade sig gøre.  

Samarbejde

Specialklassernes 8. klasser tager til Egernførde for at klatre og dykke, og i 9. klasse skal de i gang med projektet »Starklar«, - tre dages forberedelse til livet efter skoletiden. Arrangementet afholdes i samarbejde med Berufsbil-dungszentrum Schleswig. Her lærer eleverne blandt andet skriver cv´er, snakker om, hvor man ser sig selv om ti år, og diskuterer økonomi, det vil sige, hvad man har råd til når man skal i uddannelse eller arbejde.  

- Arrangementerne er et samarbejde mellem klasselærerne, erhvervsvejlederne i hjælpeskoleafdelingerne og PPR, siger Ellen Schütt som er skolekonsulent for specialklasserne.  

- Vi mødes hvert år i februar måned for at planlægge de tre arrangementer. Vi lægger vægt på, at aktiviteterne skal være attraktive og interessante for eleverne, så de kan få positive oplevelser sammen med jævnaldrende. Det kan give dem et løft i forhold til den normale undervisningssituation, fortæller Ellen Schütt, som glæder sig over, at både Skoleforeningen, Flensborg by og de tre sydslesvigske amter giver tilskud til arrangementerne.  

Vi får hvert år et tilskud fra Skoleforeningen og fra det offentlige (Flensborg by og kredsen). De deltagende skoler deles om et underskud fra de tre arrangementer, siger hun.

Daniel Dürkop