Der er gået politik i karaktergivningen

Dansk ministerium tager ikke længere hensyn til særlige omstændigheder ved at være et dansk gymnasium i Tyskland. SSW og Skoleforeningen appellerer til politikerne.

SYDSLESVIG. Afgangseleverne på de to danske gymnasier i Sydslesvig er kommet i klemme i forhold til omregningen af deres karakterer til videregående uddannelser i Danmark. Hvor Duborg-Skolen og A. P. Møller Skolen før i tiden fik en speciel omregning fra tysk til dansk skala, der tog hensyn til, at der er tale om to danske gymnasier i Tyskland, bruger det danske Uddannelses og Forskningsministerium nu den samme omregningsformel, som man bruger til alle udenlandske unge, der søger optagelse på en videregående uddannelse i Danmark. Denne formel tager for de sydslesvigske unges vedkomne udgangspunkt i karaktererne på alle gymnasier i hele Tyskland. Og det er til ulempe for de sydslesvigske gymnasier.

- En betydelig årsag til at vores gymnasier ikke har et lige så højt gennemsnit som nogle gymnasier i Bayern er, at vi har en meget højere gymnasiefrekvens. Mere end halvdelen af en årgang på vores skoler får en studentereksamen, siger Afdelingsleder for Pædagogisk-Administrativ Afdeling, Olaf Runz.

De danske gymnasier i Sydslesvig giver desuden både en tysk og en dansk studentereksamen, og tager derfor også i alle fag højde for niveaukravene i begge lande.

Det essentielle i hele sagen er ifølge Olaf Runz dog, at det danske Uddannelses og Forskningsministerium behandler de to danske gymnasier i Sydslesvig som om de var tyske gymnasier.

Politisk spørgsmål

Olaf Runz konstaterer, at det ikke er lykkedes Dansk Skoleforening at overbevise Uddannelses- og Forskningsministeriet om at vende tilbage til en praksis, der har været gældende i årtier.

- Nu er det blevet et politisk spørgsmål, siger han.

Både Skoleforeningen og Sydsles-vigsk Vælgerforening har henvendt sig til formanden for Sydslesvigudvalget, Benny Engelbrecht.

SSWs formand, Flemming Meyer og uddannelsesordfører Jette waldinger-Thieríng skriver:

- Vi har altid opfattet det danske mindretal i Sydslesvig som en del af det danske folk. Dette er også blevet understreget af de danske regeringer. Dderfor er der blevet indført en række gunstige betingelser for sydslesvigere. Hidtil har der også været en særregel ved omregningen af gennemsnitskaraktererne for de sydslesvigske studenter. Vi appellerer om at hjælpe til med at genindføre denne særordning til gavn for de sydslesvigske elever og for Danmark, som i høj grad får gavn af deres særlige kvalifikationer som arbejdskraft.

Uddannelsesordførerne for forskellige partier har lovet at tage sagen op og stille spørgsmål til uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen. Hun ser dog ifølge seneste udtalelser ikke ud til at flytte sig i sagen.

Daniel Dürkop