Debat om børnehavebidrag

Forslag om at orientere sig efter de tyske naboinstitutioner, når man fastsætter forældrebidrag til børnehaverne fik ikke et flertal på fællesrådsmødet.

Dkflabørnevegrafik1SPORSKIFTE. Skoleforeningens fællesråd har besluttet, at sætte det månedlige børnehavebidrag for daginstitutioner udenfor Flensborg by op med ti euro om måneden. En børnehaveplads koster således 165 euro for syv daglige timer. Det månedlige forældrebidrag for de børn, der deltager i børnehavekørsel, forhøjes med fem euro til 30 euro.

Børne- og Skolefritidschef Birgit Messerschmidt begrundede forhøjelsen med de stigende omkostninger på området. Bidragene blev sidst forhøjet i 2010.

- Vi har undersøgt priserne i en hel række tyske institutioner. Priserne, ligesom tilbuddenes indhold, svinger meget. Fra for eksempel 100 euro om måneden i Immingsted til 269 euro i Rendsborg, sagde Birgit Messerschmidt på fællesrådsmødet på Oksevejens Skole i Sporskifte. Fællesrådsmødet fandt sted den 20. Marts.

Inden afgørelsen om bidragsforhøjelserne blev truffet, gik fællesrådet ind i en længere diskussion. Lars Petersen fra Læk Danske Skoles skolekreds havde stillet et ændringsforslag om, at man ved fastsættelsen af børnehavebidraget tager hensyn til, hvad de tyske børnehaver i lokalområdet koster. Ændringsforslaget fik dog ikke et flertal for sig.

- Hvis vi forhøjer vores bidrag til 165 euro, ligger vi op til 30 procent over de tyske institutioner og det er ikke forsvarligt. Vi er bange for, at mindretallet i Sydtønder ikke har råd til at vælge vores institutioner, forklarede Lars Petersen som grunden til skolekredsens udspil.

Birgit Messerschmidt henviste til, at for eksempel Immingsted, som ligger i Læk-området, med 100 euro om måneden i modsætning til Skoleforeningens børnehaver har otte ugers lukketid om året. Skoleforeningens formand Per Gildberg forklarede, at det ikke handler om at konkurere med de tyske institutioner.

- Vi driver børnehaver og skoler for det danske mindretal, sagde han og fortsatte:

- Hvis der er mindretalsfolk, som har økonomiske problemer, kan de altid henvende sig og få støtte.

Daniel Dürkop