De sværmer for bier på Risum Skole

Nu er også eleverne i Risum blevet biavlere. En emneuge efter påskeferien har været optakten til, at skolen nu producerer sin egen honning. Læs om projektet på dansk eller på frisisk.

Dkflabier4

Önj Risem Schölj hålt enarken wat foon bi

Di foorsliik foon da schöljmäistere än mååg en projektwaag ouer e bi wörd tujarst foon da schoulere ai sü rucht ma begaistring apnümen. Ouers bait iinje wjarns jam ååltumååle iinjs: Dåt wus en suuper gou waag.

RISSEM. Nü önj e moi 2014 wus deer ourdi wat lüüs bai üs önj Risem Schölj: We häin en projekt - waag, än dåt håt: Ai normååle unerrucht, ouers önj floose önj wärkstääse årbe - än gåns tubai foole nais liire.

Dåtheer tooch kömen we schöljmäistere ma di foorsliik »bi«. Än dåt wus ai sü, dåt deer enarken ouer begaistert wus: Sam wjarn trung, sam häin en eekel än oudere wider interässiirden jam iinjfåch ai foor insäkte. Ouers wilems schal huum uk iinjsen en lait twüngen wårde tu sin luk, toochd üs.

Di jarste däi wjarn we önjt Naturkundemuseum, weer ååltumååle gåns foole nais än apårtiis our e bi tu waasen füünj kööen. Än bai e bi-rallye muursten da schoulere dan wise, wats åles behülen häin. Än dåt wus ai lait!

Da näiste deege foon e waag wörd önj wärksteese årbet: Jörgen häi ma Melf en gruten klump bi-wåks besöriied. Än sü köö huum bai ham da fainste jåchte mååge.

Bai Uten ging et deeram än bastel üt ferschäälik materiool smuke latje bi, wat dan önjt hiil schölj aphüngen wörden.

Önj Peterns hoolt-wärkstää wörden triispräkiie schilde foon ploonte, wat wichdii san foor bi, baged. Ja schan büte önj e tün apseet wårde. Än tubai wörd nuch en »Bienenkiste« tohuupeschruuwed. Deer schan bål fåliie bi önj booge.

Susanne wus önj e köögen aktiif: Heer wörden da lakerste keere bååget än kooget, än åles ma höning! Höning-is, höning-muffins - mmhm.

Önj Thorans apotheke wörden faine kosmetik-keere mååget, sü as höning-siip, höning-suulew, maske foort oonlas än nuch mör.

Ik liiw, niimen häi toocht, dåt we foon e bi sü foole gödj heewe koone.

As latj ?ekstra? kjarden we di weensdi foormadi aw e bloksbärj, deer weer Fredi booget. Da naie bi-dråchde, wat foon e ?Sydslesvig selvhjælp? stiped wörden wjarn, häin we ma. Dan Fredis taatje, Jan Kraft, as imker än kånt ham oudemädje gödj üt ma bi. Hi heet üs foole wised än ferteeld.

Foor interäsiirde häin we di törsdi nuch en latjen kiino-een ma di dokumentarfilm ?More than honey? inruchted. Än heer froiden we üs ouer, hü ful jü klas wus ma grut än latj, wat di film hål siinj wälj.

Di leeste däi muursten ålerne än fründe kame än bewunere, wat da schoulere önj e projekt-waag åles mååged än liird häin. Et jäif sugoor wat tu kuupen. Uk di naie ?Schaukasten? önj e tün ma fålie bi bane wörd präsentiird.

Bai snobrød ma höning trinam et iilj wjarn we üs åål iinjs am: Dåt wus en nat projekt-waag.

Än dåt as was: Bai üs önjt schölj wan we bi hüülje!

Thora Karl

De sværmer for bier på Risum Skole

Selvom lærernes forslag om at holde projektuge om bier i første omgang ikke blev modtaget med udelt begejstring af eleverne, blev det til en stor succes.

Projektet blev indledt med et besøg på »Naturkundemuseum« med efterfølgende bi-rally, hvor eleverne kunne demonstrere deres viden om bier. De følgende dage var der lagt op til kreative aktiviteter, der blev fremstillet lys af bivoks, honningkager, honningkosmetik og bi-dekorationer, tresprogede skilte med navne på planter, der er vigtige for biarter, samt en bikasse til skolens have. Efter et besøg hos en forælder, der er biavler, en biografaften for alle interesserede med filmen »More than Honey«, samt et afslutningsarrangement, hvor eleverne kunne præsentere og sælge deres produkter og riste honning-snobrød, var der stor enighed om, at det havde været en dejlig projektuge. Også de elever, der gik ind i projektugen med skepsis og angst over for de stikkende insekter, glæder sig nu til at holde bier på skolen.

En stor tak til »Sydslesvigs Selvhjælp« for støtte til køb af biavler-dragter.