Askfelt-konflikt blev hurtig løst

Fælles anstrengelser fra forældre, ansatte, Skoleforeningen og hele mindretallet sikrede, at der fortsat må gå 40 børn i den danske børnehave i Askfelt.

Dkflaaskfelt1

ASKFELT. Børnehaveåret i Askfelt startede med et brag. Helt uventet forlængede kommunerådet i landsbyen ikke en særtilladelse, som igennem de seneste år havde sikret den danske børnehave en normering på 40 i stedet for 20 børn. 30 børn i 2013/14 og 20 børn i 2014/15 besluttede kommunerådet.

Forældre og ansatte i børnehaven var chokeret, for det havde betydet, at mange børn pludselig stod uden en pasningsordning. Men mindretalsfolkene i området lod sig ikke slå ud. De organiserede protester, krisemøder, og der kom en del medieomtale, og både Dansk Skoleforening, Sydslesvigsk Vælgerforening, delstatens mindretalsrådgiver og det danske generalkonsulat kom på banen.

Gode argumenter

Hurtigt stod det klart, at mindretallet havde gode argumenter. Kommuerådet havde begrundet de færre pladser i den danske børnehave med, at der var ledige pladser i Askfelts tyske børnehave, og at børnetallet i kommunen var faldende i de næste år. Der var i kommunen åbenbart ikke en forståelse for, hvad det betyder at være en mindretalsbørnehave, og at man selvfølgelig ikke kan modregne mindretallets børnehaveplader med de ledige børnehavepladser i andre institutioner.

Der blev i øvrigt heller ikke taget højde for, at den danske børnehave i Askfelt dækker over et meget større område end den tyske naboinstitution. Kommunen var i sin behovsanalyse kun gået ud fra behovet i Askfelt, Ahlefeld-Bistensee, Damendorf og Hytten kommuner. Den danske børnehave dækker dog over alle 16 kommuner i amtsdistrikt Hytten Bjerge.

På et møde i børnehaven lovede Skoleforeningens formand Per Gildberg og Børne- og Fritidschef Birgit Messerschmidt forældrene at søge samtale med de ansvarlige forvaltningsfolk fra Rendsborg-Egernførde Amt, amtsdistriktet og kommunen. Denne samtale fandt sted få dage senere. Her lykkedes det Skoleforeningens direktør Anders Molt Ipsen og Birgit Messerschmidt at forklare forvaltningslederne de særlige forudsætninger, der gør sig gældende for mindretallets børnehave. Man blev enig om, at kommunerådet havde truffet deres beslutning på et forkert grundlag.

Engagerede forældre

Der blev derfor indkaldt til et ekstraordinært kommunerådsmøde, hvor kommunerådet underkendte sin egen beslutning og nu i stedet for anbefalede, at børnehaven fortsat skal normeres til 40 børn.

- Sagen er et godt eksempel på, hvor vigtigt det er, at man har engagerede forældre, siger Skoleforeningens formand, Per Gildberg.

- Askfelt er egentlig en af de kommuner, vi altid præsenterer som mønsterkommune, når det gælder ligestilling af det danske mindretal. Derfor har det for os i Skoleforeningen været vigtigt at komme i dialog med de ansvarlige. Konflikten skulle ikke eskalere, siger han.

SSWs landdagsmedlem fra Rendsborg-Egernførde, Jette Waldinger-Thiering, påpeger samtidig, at episoden i Askfelt viser, hvor vigtigt det er, at SSW er repræsenteret i kommunerådene. Det var ikke lykkedes partiet, at få opstillet en liste i landsbyen til kommunalvalget i maj.

- Havde der siddet en SSW´er med ved bordet, havde kommunen hurtigere fundet ud af, at de var ved at begå en fejl, siger hun.

Daniel Dürkop