Åben debat om Jaruplund Højskole

Skoleforeningen konstaterer, at der er opstået uklarhed omkring ansvarsfordelingen i forhold til ansættelsesproceduren for en ny forstander på Jaruplund Højskole.

Det er Styrelsens ønske, at skabe en åben dialog omkring Jaruplund Højskoles fremtid.

»Det har vi gjort meget tydeligt overfor højskolens bestyrelse«, siger Skoleforeningens formand Per Gildberg. »For os handler det om at fremtidssikre Jaruplund Højskole. Det vil vi gøre i samarbejde med de organisationer, der sender repræsentanter i højskolens bestyrelse«, siger han.
Højskolen er hele mindretallets højskole, Skoleforeningens Styrelse vil derfor invitere alle interesserede til et åbent ideudviklingsmøde omkring højskolens profil. Mødet skal finde sted på Jaruplund Højskole den 3. Juni kl. 19. Fra kl. 18 vil det være muligt at få en rundvisning på højskolen.

»Skoleforeningens Styrelse ser et behov for at diskutere, hvilken profil fremtidens højskole og en ny højskoleforstander skal have. For at fremtidssikre højskolen mener Styrelsen ikke, at denne afgørelse kan træffes af Jaruplund Højskoles bestyrelse alene. Her skal hele det danske mindretal med i processen«, siger Per Gildberg. Derfor inviteres repræsentanter fra de organisationer, der sidder i højskolens bestyrelse, til at være med i en arbejdsgruppe, som evaluerer ideudviklingsmødet og udarbejder et første forslag til en ny profil for højskole og forstander. Desuden skal Det Sydslesvigske Samråd høres.

Jaruplund Højskole er ikke en selvejende institution, men drives af Dansk Skoleforening for Sydslesvig. Det medfører en del fordele for højskolen. Den har blandt andet en økonomisk sikkerhed, idet den med Skoleforeningen i ryggen er bedre rustet til at klare kriser, den kan i øvrigt trække på Skoleforeningens ressourcer mht. IT, teknisk ekspertise og administration. Det er en naturlig konsekvens af denne model, at Skoleforeningen har det overordnede økonomiske og arbejdsretslige ansvar for Jaruplund Højskole.

»Samtidig har det altid været målet at sikre højskolen en så selvstændig stilling som mulig inden for disse rammer. Derfor har det i alle årene været højskolebestyrelsens ansvar at sikre en ledelse af højskolen i overensstemmelse med sit formål, ligesom skolens daglige drift og kursusvirksomhed har været højskolebestyrelsens ansvar. Skoleforeningen har hidtil assisteret i udarbejdelse af budget, regnskab og status for højskolen«, siger Per Gildberg.

Det er Skoleforeningens pligt som ansættende myndighed at tage aktiv del i processen om videreudvikling af profilen og ansættelse af en ny forstander.

»Skoleforeningen driver Jaruplund Højskole.  I en proces, hvor der skal finde en ny orientering sted, hænger det økonomiske ansvar og det indholdsmæssige ansvar tæt sammen. Derfor kan vi ikke gøre andet end at tage initiativ. En ny profil skal være med til at sikre højskolen. Skoleforeningen har altid respekteret højskolebestyrelsens selvstændighed. Måske skulle vi allerede have taget diskussionen om økonomi og indhold for nogle år siden«, siger Per Gildberg og fortsætter:

»I Dansk Skoleforening for Sydslesvig er vi sikker på, at vi i fællesskab kan skabe en ny højskole. Det er vores ønske, at Jaruplund Højskole bliver til et inspirerende fristed i Sydslesvig og vi inviterer alle til at være med i denne proces«.