1864 helt tæt på kroppen

Der er plads til 1000 elever fra alle Skoleforeningens 5. og 6. klasser, når 150 års jubilæet for den 2. slesvigske krig bliver markeret med et arrangement ved Danevirke. Eleverne skal opleve »en dag i felten«.

1864

DANNEVIRKE. I dag for 150 år siden, den 1. februar 1864 startede den anden slesvigske krig mellem Danmark, Preussen og Østrig. Tilbagetrækningen fra Danevirke og slaget ved Dybbøl er en fast bestanddel af historieundervisningen i Sydslesvig.

- Det er vigtigt, at eleverne i Sydslesvig ved og forstår, hvorfor der i dag findes to mindretal i vores grænseland, siger Kirsten La Cour, som er skolekonsulent for historie.

Kende fortiden

- Eleverne skal kende til de uroligheder, der førte til grænsedragningen, som vi kender den nu. Desuden mener jeg ikke, at man kan forstå nutiden og planlægge sin fremtid, hvis ikke man kender sin fortid, siger hun.

Netop fordi hændelserne i 1864 betyder så meget for historieopfattelsen i Sydslesvig, har Dansk Skoleforening valgt at markere dette jubilæum på en helt særlig måde.

Onsdag den 10. september er der et stort arrangement med op til 1000 børn fra de danske skoler i Sydslesvig ved Danevirke. Det er elever, som på dette tidspunkt går i 5. og i 6. klasse, som kommer til at opleve en dag, der dækker over, hvordan det har været, at være soldat for 150 år siden. I arrangementet »Rundt om 1864 - en dag i felten« skal de unge føle, hvad det betød, når kanonerne tordnede, kulden tærede på kroppen, og maven knurrede.

I samarbejde med Danevirke Museum bliver det muligt at støbe kugler, lave mad på den gammeldags måde, gå i uniformer og opleve forskellige elementer i en soldaterlejr. Skolekonsulenterne Kirsten La Cour og Eberhard von Oettingen har planlagt omkring 15 forskellige stationer med aktiviteter og oplevelser rundt omkring den anden slesvigske krig.

Pædagogisk eftermiddag

Allerede den 6. februar er der planlagt en pædagogisk eftermiddag omkring 1864 på Center for Undervisningsmidler.

- Klokken 15 åbnes en udstilling med forskellige materialer, som er til udlån. Der er bøger, film, lydbånd og vi har lavet materialekasser omkring »En dag i felten«, så man også kan være aktiv ude på skolerne, siger Kirsten LaCour.

- Materialet er beregnet til tværfaglig undervisning, så både med tysk, dansk, historie og billedkunst og sløjd kan involveres, siger Kirsten La Cour og fortsætter:

- 1864 er jo et naturligt emne i undervisningen. I anledning af 150 årsdagen har vi nu produceret og sammensat materiale, som vil kunne bruges i den almindelige undervisning omkring emnet i mange år ud i fremtiden, siger hun.

Daniel Dürkop