»Det vigtigste spring i et menneskes liv«

I Læk står samarbejdet mellem daginstitution og skole højt på dagsordenen. Det er til gavn for både børn og personalet.

Dkflasamarbejde2

LÆK. I begyndelsen af skoleåret blev der afholdt en fælles konference for alle daginstitutionsledere og skoleledere i Skoleforeningen. Skolelederen på Læk Danske Skole, Per Sørensen, og børnehave- og vuggestuelederen, Gitte Jessen, kom hjem fra konferencen med masser af energi.

- Vi har i forvejen et godt samarbejde, men vi blev under konferencen enige om, at det skal formaliseres noget mere, fortæller de to ledere.

Konferencens formål var, at belyse forskellige emner i skolernes og børnehaverns samarbejde: Den sproglige udfordring, overgangen fra børnehave til skole, handleplaner og kontakten til hjemmet. For de to ledere i Læk har det også handlet om at knytte et netværk og møde hinanden i en anden sammenhæng.

- Vi kunne rigtig godt tænke os, at initiativet bliver gentaget, siger Gitte Jessen og Per Sørensen.

Vævet ind i hinanden

Forholdene i Læk er lidt specielle. For her ligger børnehave og skole ikke bare ved siden af hinanden som så mange andre steder i Sydslesvig. De er nærmest vævet ind i hinanden. Skolens og børnehavens forskellige bygninger ligger rundt om en fælles plads: skolegården.

- Det betyder, at vi selvfølgelig også føler, at skolen er vores sted, siger Gitte Jessen. Førskolebørnene holder næsten dagligt til i skolens skolefritidsordning og benytter sig både af idrætshallen, skolebiblioteket og musiklokalet eller skolens udendørsareale.

- Når vi har dyr som emne i børnehaven, låner vi nogle udstoppede dyr ovre i biologi, forklarer Gitte Jessen og Per Sørensen tilføjer:

- De må låne alt, jeg kan ikke forestille mig, hvad vi ville sige nej til.

De to ledere holder møde mindst en gang om måneden. Og når de mødes, er det tit sådan, at de har de samme ting med på deres dagsordener.

- Vi svinger godt sammen. Vi griner meget og siger tingene lige ud. Det er vigtigt, siger Per Sørensen.

Men der er også rent praktiske ting, man skal have et samarbejde om, når man rent fysisk hænger så meget sammen.

- Vi havde en »lidt ufrivillig« brandøvelse forleden. Den gik faktisk meget godt. Men så tænkte jeg: »Hvordan er det egentlig med børnehaven??« og Gitte tænkte faktisk det samme. Så nu skal vi have lavet en fælles evakueringsplan, siger Per Sørensen.

Samarbejdet mellem skole og daginstitution er meget bredt. De er ikke kun de to ledere, der ønsker at arbejde sammen. Det er hele personalegruppen.

- Et af de vigtige emner er selvfølgelig overgangen fra børnehave til skole, siger Gitte Jessen. Derfor er samarbejdet her formaliseret i forskellige projekter med førskolebørnene og 1. klasse. Der er også planer om et nyt forløb:

- »Sund mad« er et af de emner, vi beskæftiger os meget med i børnehaven. Vi vil gerne have, at »sund mad« bliver en rød tråd, der følger bøenene fra børnehaven og over i skolen. Derfor laver vi nu en arbejdsgruppe med pædagogerne i førskolen og lærerne i 1. til 3. klasse, som skal lave et forløb med titlen »sund kost og bevægelse«, siger Gitte Jessen.

Noget inspiration hertil har de netop fået, da de i Fokus læste om frugtordningen på Gottorp-Skolen i Slesvig, hvor alle skolens elever får frugt og grønt en gang om ugen. Det er eleverne selv, der skærer og snitter.

Overgang

Begge ledere har for tiden stor fokus på at gøre overgangen fra børnehave til skole så ukompliceret som muligt.

- Nogle mener, at det største spring et menneske tager i sit liv er, når det skifter fra børnehaven til skolen, siger Per Sørensen.

- Derfor skal vi gøre rigtig meget ud af det, siger Gitte Jessen.

- Vores store drøm er en børnehaveklasse, hvor en pædagog og en lærer i en kombination af undervisning og leg arbejder med børnene i overgangsåret, siger Per Sørensen, og Gitte Jessen er enig:

- Det ville give eleverne rigtig meget.

Lederne ønsker også et større samarbejde mellem børnehaven og skolefritidsordningen på skolen. Desuden er der planer om en fælles fest i personalegruppen.

- Vi er godt klar over, at vi har rigtig gode forudsætninger for at samarbejde. Stemningen er god, og det er faciliteterne også. Vi vil gerne udvikle en »Lækker model«, det passer også fint sammen med sund mad, siger Gitte Jessen.

Daniel Dürkop