Et vigtigt valg for vores børn

Kommunalvalget i næste uge har en stor betydning for Dansk Skoleforening. Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) er garant for, at mindretallets interesser bliver varetaget.

Fladksty

SYDSLESVIG. Siden 2013 er vores skoler igen økonomisk ligestillet med den offentlige tyske skole. Det kan vi især takke den store fællesindsats for, som I alle har været en del af.

Vores krav om ligestilling har fået opbakning fra flere af landets politiske partier. Men det er først og fremmest SSWs ihærdige indsats, der har gjort ligestillingen til en realitet. Dermed har SSW igen vist, at partiet er mindretallets talerør.

Har brug for SSW

Skoleforeningen har brug for SSW, som er det eneste parti, der konsekvent sætter vores børns vilkår i fokus.

Dette gælder ikke kun for SSWs repræsentanter i landdagen, men i lige så høj grad for partiets lokale repræsentanter i kommunerne. Vi anser det derfor for meget vigtigt at opfordre alle Skoleforeningens medlemmer til at gå til valg og støtte SSW med deres stemme til kommunalvalget i næste weekend.

Som styrelsesmedlemmer i Skoleforeningen håber vi på, at I som er forældre til børnene i de danske skoler og daginstitutioner, bakker op om vores opfordring. Lad os i fællesskab mobilisere så mange af vores medlemmer som muligt til at sætte kryds ved SSW ved kommunalvalget 2013.

Niels Ole Krogh, Nico Möller, Michael Otten, Birgit Jürgensen-Schumacher, André Pastorff, Michael Martensen, Åse Jørgensen, Berit Nommensen, Udo Jessen, Per Gildberg