En skole med mange muligheder

Lisbet Mikkelsen Buhl har søgt lederstillingen på Hans Meng-Skolen på Sild, fordi øen har et levende mindretal og en egen mindretalskultur, hvor man er tæt på hinanden.

Fladk Lisbet Buhl

VESTERLAND. Efter sommerferien starter skolekonsulent Lisbet Mikkelsen Buhl sit nye arbejde som skoleleder på Vesterland-Kejtum Danske Skole, Hans Meng-Skolen. Hun er selv født på øen, hvor hendes forældre også har været lærere.

I nærområdet

- Det, der har tiltrukket mig ved øen, er, at den har så mange muligheder. Der er et intakt dansk samfund på øen. Mindretallet er levende, og har alle nødvendige institutioner på øen. Det er et minisamfund, som har den fordel, at man har en stor tæthed. Skolens lærere, de andre ansatte i mindretallet og de andre aktører i mindretallet bor i nærområdet, så man er tættere forbundet med hinanden end det kan være tilfældet andre steder i Sydslesvig, siger Lisbet Mikkelsen Buhl, som mener, at det er vigtigt, at mindretalsarbejdet bliver løftet i flok, for at den gode udvikling fortsætter.

Fulgt skolen fra sidelinien

- Jeg har jo altid fulgt arbejdet på øen fra sidelinien. Der har været en spændende udvikling. Der er både det fine forsamlingshus i List, børnehaven og en skole med et forholdsvis langt forløb frem til 8. klasse et udtryk for. Nu får Sild også en vuggestue. Med eget fritidshjem, kirken og foreningerne er der er rigtig mange gode samarbejdspartnere på øen, siger hun. Øens rige kultur- og foreningsliv er også interessant.

- Det har skolen også nydt godt af, og for mig er det en selvfølge, at en skole skal være et åbent sted, som mange kan gøre brug af, siger Lisbet Mikkelsen Buhl.

Den danske skole på Sild skal i de kommende år gennemgå en stor ombygning, og på det område kan Lisbet Mikkelsen Buhl byde ind med en del erfaring. Som skoleleder i Hanved har hun nemlig været med til at bygge en helt ny skole.

Vender hjem for anden gang

- Det er rigtigt spændende at være med til sådan et byggeprojekt. Når der sker forandring, er der plads til nytænkning, og jeg vil gerne være med til at se på skolen med nye øjne, siger hun.

Med sin tiltrædelse efter sommerferien vender Lisbet Mikkelsen Buhl faktisk hjem til Sild for anden gang. Som tiårig flyttede hun nemlig fra øen, hvor hendes mor har været lærer og hendes far skoleleder i Hørnum. Forældrene har også været lærere på Hans Meng-Skolen.

- Jeg var meget ked af at flytte væk fra Sild. Jeg følte ikke, at det var et afsluttet kapitel, siger Lisbet Mikkelsen Buhl.

Som ung lærer søgte hun derfor i 80 erne tilbage til Sild, hvor hun blev ansat på Hans Meng-Skolen og senere som konstitueret skoleleder på den danske skole i List.

Det var kærligheden, der flyttede hende væk fra øen anden gang. Hun mødte sin mand Georg, som på det tidspunkt var leder af Aktivitetshuset i Flensborg. Parret slog sig ned i byen, og Lisbet var i tolv år skoleleder i Hanved og derefter skolekonsulent i Skoleforeningens centraladministration i 10 år.

Daniel Dürkop