En blid overgang

Førskoleelever lærer deres nye skole at kende, når der afholdes førskoledage.

Dkflamedelby2

SYDSLESVIG. Førskoleelevernes forudsætninger for at komme i skole er meget forskellige i de danske skoler i Sydslesvig.

I nogle skoler har førskoleeleverne deres daglige gang og lokaler i skolen eller børnehave og skole lige ved siden af hinanden, og man deler faciliteter. Andre steder ligger børnehave og skole langt væk fra hinanden, eller en børnehave afleverer børn til flere skoler og omvendt er der store skoler som får elever fra forskellige børnehaver.

Samtaler

Derfor er der heller ikke en bestemt fremgangsmåde for, hvordan en børnehave afleverer sine børn til skolen. Fælles er dog, at der føres mange samtaler. Forældrene, pædagoger og lærerne imellem og selvfølgelig med børnene. De skal nemlig have en så blid overgang som muligt og føle sig trygge i de nye rammer.

Også på Medelby Danske Skole har man et ønske om at lade overgangen fra børnehaven i Bramstedlund til skolen være så blid som muligt. De fire førskolebørn har været på skolen sammen med deres forældre, og mens forældrene fik alle nødvendige informationer om den nye skole, tog lærer Irene Henken førskolebørnene med sig for at lege lidt med dem, høre lidt om, hvem de er og fortælle lidt om sig selv.

- Det gør vi for at de små kan genkende mig og tør at blive her, når de så kommer ud på skolen til vores førskoledag for at lære skolen og deres nye kammerater at kende, siger hun.

God start

På Medelby Danske Skole finder størstedelen af denne specielle lære-at-kende-dag sted i skoleskoven. Skolen ejer nemlig et stykke skov lige ved skolen, som blandt andet bruges til friluftsundervisning.

- Vores fire nye elever får en god start i et behageligt læringsmiljø, og så får hele skolen en dejlig dag, hvor vi hilser de nye velkommen. 3. til 6. klasser har arrangeret et orienteringsløb i skoven, vi laver bål på vores bålplads, og laver mad, siger Irene Henken.

Onkler og tanter

I Store Vi ligger skole og børnehave lige ved siden af hinanden. Både vuggestuebørn og børnehavebørn er på skolen hver uge for at låne bøger på biblioteket. Institutionerne deles om idrætshallen.

- Derfor kender førskolebørnene skolen ret godt, fortæller lærer Morten Meng.

I Store Vi har man førskoledage. Tre gange kommer eleverne på skolen for at gøre sig endnu mere fortrolig med de nye omgivelser. De større elever forbereder forskellige lege, og bliver »onkler« og »tanter« for de små.

- Det er en god måde at ryste eleverne sammen på, og det får de ældre elever til at tage et ansvar, siger Morten Meng.

Fritidshjem med

På Cornelius Hansen-Skolen i Flensborg har førskoledagene været noget helt særligt i år. Efter sommerferie starter skolen med at omsætte den fleksible indskolingsfase med to spor, så eleverne fra den nuværende 1. klasse og førskolebørn fra fire danske børnehaver i Flensborg kommer til at gå i klasse sammen. Derfor har man også her brugt rigtigt meget energi på at få »gamle« og »nye« elever rystet sammen.

- Der har været fire førskoledage, og vi har blandt andet også involveret Sortevejs fritidshjem, da de fleste af børnene kommer til at gå der. Indskolingsdagene har været vigtige, de har faktisk haft en indflydelse på, hvordan vi kommer til at sætte de to klasser sammen, da vi har set, hvem der fungerer godt sammen, siger klasselærer Angelina Dürkop.

Daniel Dürkop